Viešųjų paslaugų kokybės valdymo savitumai Lietuvos savivaldybėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešųjų paslaugų kokybės valdymo savitumai Lietuvos savivaldybėse
Alternative Title:
Public service quality management in Lithuanian municipalities
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2016, t. 15, Nr. 2, p. 206-219
Keywords:
LT
Kokybės valdymas; Naujoji viešoji vadyba; Viešoji paslauga; Public service.
EN
Quality management; New Public Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami viešųjų paslaugų kokybės valdymo savitumai Lietuvos savivaldybėse. Griežtėjant paslaugų kokybės reikalavimams, kinta ir jų kokybės valdymas, todėl šio tyrimo tikslas – siekiama atskleisti, kokius kokybės valdymo modelius bei priemones taiko savivaldybės, siekdamos tobulinti viešųjų paslaugų kokybės valdymą. Remiantis moksline literatūra, 2015 m. rugsėjo–lapkričio mėn. straipsnio autorių atlikto kiekybinio tyrimo rezultatais, straipsnyje pateikiami viešųjų paslaugų kokybės valdymo būdai, jų pritaikymo privalumai, trūkumai, analizuojamos paslaugų kokybės valdymo tobulinimo galimybės. [Iš leidinio]

ENThis paper analyses the public service quality management in Lithuanian municipalities. Increasing requirements to the quality of services is altering their quality management, so the study is seeking to reveal what quality management models and tools are applied by the municipalities in Lithuania in order to improve the quality management of public services. Grounded by the scientific literature analysis and by the authors’ conducted quantitative research results (September–November, 2015), the article is presenting the public services quality management techniques, their application advantages, disadvantages and is analysing the possible improvements of public service quality management in Lithuanian municipalities. [From the publication]

DOI:
10.13165/VPA-16-15-2-02
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62880
Updated:
2019-01-03 10:43:43
Metrics:
Views: 45    Downloads: 26
Export: