Naujosios viešosios vadybos principų taikymo problemos reformuojant Lietuvos energetikos sektoriaus valdymą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujosios viešosios vadybos principų taikymo problemos reformuojant Lietuvos energetikos sektoriaus valdymą
Alternative Title:
Problems of application of the new public management principles in reforming the management of Lithuanian energy sector
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai . 2010, Nr. 1 (26), p. 136-141
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Elektros energetikos sektorius; Energetikos sektoriaus administravimas; Naujoji viešoji vadyba; Privatizacija
EN
Energy sector; Energy sector administration; New Public Management; Privatisation
Summary / Abstract:

LTNuo XX a. devintojo dešimtmečio pradžios daugelį išsivysčiusių valstybių apėmė viešojo sektoriaus administravimo reformų nuotaikos. Ypatingai stipriai pasireiškęs permainų judėjimas anglosaksiškose šalyse gavo "Naujosios viešosios vadybos" (NW) (angl. - "New Public Management") pavadinimą. Apie N W principų taikymą Europos Vidurio ir Rytų valstybėse, paskelbusiose savo suverenumą XX a. devintajame dešimtmetyje, žinoma mažai. Nedaug nagrinėti yra specifinių sektorių (energetikos, transporto, viešosios tvarkos palaikymo ir pan.) valdymo reformų atvejai. Siekiant užpildyti šią žinių spragą yra pasirinktas Lietuvos atvejis ir energetikos sektoriaus valdymo reformos. Straipsnio tikslas - atskleisti NW principų taikymo problemas Lietuvos energetikos sektoriaus valdymo reformose. Darbe apžvelgiama NW egzistuojančių principų sistema; tiriamos Lietuvos energetikos sektoriaus valdymo reformos NW aspektu; suformuluotos NW principų taikymo nagrinėjamam sektoriui optimizavimo rekomendacijos. [Iš leidinio]

ENSince the beginning of the ninth decade of the XX century the mood to reform the public sector administration overwhelmed many developed countries. In Anglo-Saxon countries the particularly intense manifestation of movement of changes got a name of "New Public Management" (NPM). Seeking to fill the gap in knowledge about NPM in Middle and Eastern European countries the case of the Republic of Lithuania and energy sector management reform were selected, optimal model for sector reorganization and methods of how to attract the private capital to the sector are described in this article. The aim of this article is to unveil the problems of application of the NPM principles in reforming the management of Lithuanian energy sector. To achieve the goal, objectives have been set as follows: to review the system of existing NPM principles; to investigate the reforms of Lithuanian energy sector management in the NPM aspect; to formulate the recommendations of how to optimize the application of the NPM principles in the analyzed sector. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25347
Updated:
2018-12-17 12:42:06
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: