Naujos viešosios vadybos principų įgyvendinimo aspektai institucijų kaitos požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujos viešosios vadybos principų įgyvendinimo aspektai institucijų kaitos požiūriu
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 17, p. 22-28
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami naujosios viešosios vadybos (NVV) įgyvendinimo aspektai Lietuvos institucijų kaitos požiūriu. Iš pradžių aptariama naujosios viešosios vadybos doktrina, kuri remiasi viešojo pasirinkimo (angl. public choice), užsakovo vykdytojo (angl. principal-agent) bei sandorio kaštų teorijomis (angl. transaction costs theory). Taip pat atskleidžiamas formalių ir neformalių institucijų raidos poveikis šalies administracinės kultūros formavimuisi. Straipsnyje ginama nuomonė, kad NVV taikymo sėkmė priklauso ne tik ir ne tiek nuo naujųjų formalių institucijų, kiek nuo to, kaip šalies administracinė kultūra koreguoja NVV principų įgyvendinimo procesus. Lietuvos biurokratinio administravimo sistema yra dviejų gana skirtingų kultūrų mišinys – vakarietiškos teisinės racionaliosios ir rytietiškos patrimonialinės. Paviršutiniškas vadybos principų taikymas dažnai tik dar labiau sustiprina galios koncentraciją ir padidina darbuotojų priklausomybę nuo vadovų malonės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Naujoji viešoji vadyba; Institucinė kaita; Administracinė kultūra; Racionali teisinė biurokratija; Patrimonialinė biurokratija; New public management; Institutional change; Administrative culture; Rational - legal bureaucracy; Patrimonial bureaucracy.

ENThe article analyses features of implementing new public management (NPM) in Lithuania from the perspective of institutional change. First, the author discusses the doctrine of new public management, which is based on theories of public choice, principal-agent, and transaction costs theory. Also, the article discloses the impact of formal and informal institutions’ evolution on formation of country‘s administrative culture. The article defends the position that the success of applying NPM depends not only and not so much on new formal institutions, but rather on how country‘s administrative culture alters the processes of implementing NPM principles. Lithuanian bureaucratic administrative system is a mixture of two rather distinct cultures – Western legal rational and Eastern patrimonial. Superficial application of management principles often servers to reinforce the concentration of power and increases the dependency of employees on boss’ benevolence.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Naujosios viešosios vadybos taikymo teoriniai ir praktiniai aspektai / Arvydas Guogis, Dangis Gudelis. Viešoji politika ir administravimas. 2003, Nr. 4, p. 26-34.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6761
Updated:
2018-12-17 11:49:32
Metrics:
Views: 22
Export: