Privatūs valdų kompleksai ir susisiekimas. Dar vienas atvykusių bajorų evangelikų, bažnyčių fundatorių, žemėvaldos formavimo aspektas Žemaitijoje XVI a. antrojoje pusėje – XVII a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Privatūs valdų kompleksai ir susisiekimas. Dar vienas atvykusių bajorų evangelikų, bažnyčių fundatorių, žemėvaldos formavimo aspektas Žemaitijoje XVI a. antrojoje pusėje – XVII a. pradžioje
Alternative Title:
Private holding complexes and communications. Another aspect of land-ownership formation by newcomer noblemen - Evangelicals, church funders, in Samogitia in the late 16th – early 17th centuries
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2013, t. 27, p. 118-139. Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius; Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Komunikacija / Communication; Žemėvalda. Žemėtvarka / Land management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas XVI a. antrosios pusės – XVII a. pr. į Žemaitiją atvykusio ir čia įsitvirtinusio bajorijos elito atstovų žemėvaldos formavimas, atsižvelgiant į vietos komunikacijos tinklą ir prekybos rinkų arealų kryptis. Straipsnyje apžvelgiami svarbiausi Žemaitijos vandens ir sausumos keliai, kurie potencialiai galėjo turėti įtakos formuojamų valdų galimybėms. Analizuojamas keturių į Žemaitiją atvykusių bajorų evangelikų, bažnyčių fundatorių, giminių – Skaševskių, Radziminskių, Stabrovskių ir Gruževskių – žemėvaldos formavimas. Tyrimo rezultatai rodo, kad atvykę bajorai valdas formavo ne tik jau anksčiau užfiksuotoje Žemaitijos ašyje pietryčiai – centras – šiaurės vakarai. Šios giminės tai darė nuosekliai ir apgalvotai, išdėstydamos savo valdas pagal susisiekimą su prekybos rinkomis ir susiformavusius vandens bei sausumos kelius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bajorija; Bajorija, žemėvalda; Komunikacija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Valdų kompleksai; Vandens ir sausumos keliai; Žemaitija (Samogitia); Žemėvalda; Communication; Holding complexes; Land ownership; Nobility; Samogitia; Water and land routes.

ENThe paper deals with the issue of land-ownership formation in the early 16th - late 17th centuries by the newly-arrived noblemen elite in Samogitia, given the local communication network and the directions of the commercial market areas. The principal Samogitian land and water routes are overviewed that could have made an impact on the potential of the formed holdings. The land holding formation of four families of Evangelical noblemen and church funders, i.e. those of Skaševskis, Radziminskis, Stabrovskis, and Gruževskis, is analysed. As proved by the research findings, the newly arrived nobility formed their holdings not only on the previously recorded Samogitian axis of the southwest-the centre-the northwest. The families worked consistently and intentionally, arranging their holdings in accordance with the communications with commercial markets and the formed land and water routes. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v27i0.899
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55076
Updated:
2022-01-21 19:03:41
Metrics:
Views: 42    Downloads: 18
Export: