Abraomas Kulvietis Italijoje ir Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Abraomas Kulvietis Italijoje ir Lietuvoje
Alternative Title:
Abraomas Kulvietis in Italy and Lithuania
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2005, t. 44, p. 247-276. Senoji Lietuva : Viduramžiai. Renesansas. Barokas
Keywords:
LT
Italija (Italy); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išsamiai aptariami Lietuvoje ir pasaulyje garsios asmenybės, vienos pagrindinių Lietuvos reformacijos figūrų – Abraomo Kulviečio (apie 1510-1545) – biografiniai duomenys. Publikacijoje panaudota 2004-2005 m. autorės stažuotėse Italijos Pizos ir Udinės universitetuose rinkta medžiaga. Nors pirmosios Kulviečio biografijos rašytos jau 16 a., jose vis dar išlieka daug nepatvirtintų faktų. I. Hopijaus rašytoje Oratio funebris minima herojaus kelionė į Italiją, teisės studijos Sienos universitete, kaip svarbūs Kulviečio intelektualinės biografijos elementai. Tačiau Lietuvos reformacijos istoriografams iki šiol nebuvo žinomas joks dokumentas, patvirtinantis Kulviečio studijas ir įgytą mokslinį laipsnį. Faktai apie Kulviečio sugrįžimą iš Italijos 1539 m. ir pirmosios privačios protestantų kolegijos įkūrimą Vilniuje 1539-1540 buvo visuotinai pripažįstami kaip tikri. Šiame straipsnyje aprašomas Kulviečio doktoratą Sienos universitete dokumentas – tai įrašas 16-oje Sienos universiteto doktorato knygoje, kuri saugojama Sienos archivyskupijos archyve. Šis dokumentas patvirtina faktą, kad Kulvietis 1540 m. lapkričio 28-29 d. įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį. Lietuvos istoriografijai tai naujas dokumentas, kuris koreguoja ligšiolines prielaidas ir leidžia teigti, kad: 1. Kulvietis buvo teisės mokslų daktaras; 2. jis grįžo į Lietuvą 1540-1541-ųjų žiemą; 3. pirmoji protestantų kolegija galėjo būti įkurta tik 1541 m. pavasarį ir veikė tik vienerius metus, iki to laiko, kai 1542 m. balandį-gegužę Žygimanto I dekretu Kulvietis buvo paskelbtas eretiku.Reikšminiai žodžiai: Protestantizmas Lietuvojes; Protestantizmas Italijoje; A. Kulviečio mokykla; Tikėjimo išpažinimas.

ENThis article comprehensively discusses the biographical details of Abraomas Kulvietis (circa 1510–1545), one of the leading figures of the reformation in Lithuania, famous in his field in Lithuania and throughout the world. The publication made use of material collected by the author during a stay at the universities of Pisa and Udine in Italy in 2004–2005. Although the first biographies of Kulvietis were written in the 16th century, there are still a few gaps in his biography. Oratio funebris by Ioannes Hopius mentions Kulvietis’ trip to Italy and his law studies at the University of Siena as important events in Kulvietis’ intellectual biography. Nevertheless, no documents confirming A. Kulvietis’ studies at the University of Siena were known to historiographers of the Lithuanian reformation. The facts about Kulvietis’ return from Italy in 1539 and the founding of the first private protestant college in Vilnius in 1539–1540 were universally not questioned. This article describes a document concerning A. Kulvietis’ doctoral studies at the University of Siena. It is an entry in the 16th doctorate record book of the University of Siena, which is preserved in the Archiepiscopal Archives of Siena. This document confirms that on 28–29 November 1540, Kulvietis defended his thesis and obtained his doctoral degree. This is a new document for Lithuanian historiography, which corrects some long-held assumptions and allows it to be definitively stated that: 1. Kulvietis received a Doctor of Laws degree; 2. he returned to Lithuania in the winter of 1540–1541; 3. it was not possible for the first Protestant College to be founded before the spring of 1541, and it would have been able to function for only one year, since somewhere between April and June of 1542, Žygimantas I decreed Kulvietis to be a heretic.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2641
Updated:
2018-12-20 23:05:40
Metrics:
Views: 85    Downloads: 22
Export: