Lietuvių bendrinės kalbos monoftongų priegaidžių akustiniai požymiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių bendrinės kalbos monoftongų priegaidžių akustiniai požymiai
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2005, t. 52, p. 1-21
Keywords:
LT
Priegaidė; Monoftongas; Diftongas; Skiemuo; Cirkumfleksas; Akūtas.
EN
Accent; Monophthong; Diphthong; Syllable; Circumflex; Acute.
Summary / Abstract:

LTIšanalizavęs eksperimentinius lietuvių bendrinės kalbos cirkumfleksinių ir akūtinių balsių duomenis -- pagrindinį toną, intensyvumą, trukmę formantes, straipsnio autorius priėjo prie tokių išvadų: a. Trukme cirkumfleksiniai balsiai nuo akūtinių statistiškai patikimai nesiskiria, tačiau palyginus pasikliaujamuosius intervalus pastebimas bendras sisteminio pobūdžio dėsningumas: tiek absoliučios, tiek santykinės cirkumfleksinių balsių trukmės intervalai rodo, kad šios priegaidės balsiai yra ilgesni negu akūtiniai. Toks dėsningumas išryškėja keturiose lyginamose porose iš penkių. b. Cirkumfleksiniai balsiai nuo akūtinių balsių statistiškai patikimai nesiskiria nei pagrindinio tono diapazonu, nei pikine reikšme, nei tono viršūnės pasirodymo laiku. Pasikliaujamieji intervalai sisteminio pobūdžio skirtumų nerodo. c. Apibendrinus visus akustinius intensyvumo požymius galima daryti išvadą, kad cirkumfleksiniai balsiai nuo akūtinių statistiškai patikimai nesiskiria nei intensyvumo kitimo diapazonu, nei pikine reikšme, nei viršūnės pasirodymo laiku. Išsiskiria tik šiek tiek platėlesnis cirkumfleksinių balsių diapazonas. d. Lyginant cirkumfleksinių ir akūtinių balsių pirmosios ir antrosios formančių vidurkių dažnius statistiškai patikimų skirtumų nenustatyta: pasikliaujamieji intervalai labai susikerta ar net sutampa, apskaičiuota Studento kriterijaus reikšmė dažniausiai labai maža, nė viena pozicija neviršija kritinės reikšmės. Dažniausiai formančių reikšmės skiriasi 10 Hz arba sutampa. Taigi formantinės struktūros ypatybėmis priegaidės nesiskiria.

ENThe purpose of the article is to describe the acoustic features of Standard Lithuanian accented monophthongs and to reveal differences between circumflex and acute tones. Initially stressed words with monophthongs of the CV/ C'V type, were investigated. In all, 376 words of this type were selected. The analysis of the spectrograms was based on description and investigation of the following properties of monophthongs: fundamental frequency, intensity, duration, and basic formant. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18569
Updated:
2018-12-17 11:41:44
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: