Tarp rytų ir vakarų : XVI-XX a. LDK bajorų kostiumo formavimo aplinkybės ir pavidalai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp rytų ir vakarų: XVI-XX a. LDK bajorų kostiumo formavimo aplinkybės ir pavidalai
Alternative Title:
Between the East and the West: circumstances of the formation of costumes of the nobility of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th –the 20th and their shapes
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2006.
Pages:
390 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas: Pratarmė ir šaltinių aptarimas; Bajorų luomo samprata — XVI a. LDK bajorų kostiumas ikonografijoje ir dokumentuose — Renesanso ideologijos poveikis kostiumui: Aleksandras (1461-1506); Žygimantas Senasis (1467-1548); Bona Sforca (1494-1557); Žygimantas Augustas (1520-1572); Elžbieta Habsburgaitė (1526-1545); Barbora Radvilaitė (1520-1551); Kotryna Habsburgaitė (1534-1572); Ona Jogailaitė (1523-1596); Steponas Batoras (1533-1586) — Sarmatizmo ideologijos poveikis kostiumui: LDK didikų kostiumas; LDK husarų kostiumas; LDK bajorų kostiumas; LDK valstiečių kostiumas — XVII a. LDK bajorų kostiumas — „Tvano“ šimtmečio situacija — Radvilos Našlaitėlio linijos kostiumas — Jonušo Radvilos giminės kostiumas — Papročio ir mados sankirta Radvilų dėvėsenoje — Bajorių situacija bei dėvėsena LDK ir a la mode fenomenas — Sarmatiško apdaro kaita — XVIII a. Lietuvos bajorų kostiumas — Politinė ir ekonominė krašto situacija — „Sustingusio laiko“ karta ir jos kostiumas — Naujosios kartos naujos nuostatos — Tadas Kosciuška (1746-1817) — Jokūbas Jasinskis (1759-1794) — Laurynas Stuoka-Gucevičius (1753-1798) — Pranciškus Smuglevičius (1745-1807) — Mykolas Kleopas Oginskis (1765-1833) — Jonas Rustemas (1762-1835) — XIX a. Lietuvos bajorų kostiumas — Lietuvos bajorų kostiumas europietiškos kultūros kontekste — Išvados — Between East and West (Summary) — Между Востоком и Западом (резюме) — Literatūra — Iliustracijų sąrašas — Žodynas.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Kariuomenė / Army; Renesansas / Renaissance; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment.
Summary / Abstract:

LTGeopolitiškai LDK buvo Vakarų ir Rytų civilizacijų pakraštys – savotiška „žemė per vidurį“, kurioje akivaizdžiai susidūrė ir atsispindėjo abiejų megakultūrinių regionų įtakos. Nuo 1569 m. kai buvo sudaryta nauja federacinė valstybė - Abiejų Tautų Respublika. Jos valdovų apranga XVI a., sudaro anstatinę šio tyrimo dalį, liudijančią, jog net aukščiausiose valdymo sferose viso tiriamojo šimtmečio eigoje vyravo kaip vakarietiškos, taip ir rytietiškos pakraipos aprangos tendencijos. Rytietiškų ir vakarietiškų kostiumų samplaika, stilių įvairovė buvo būdingesnė, matyt, aukščiausiai bajorijai, atstovaujančiai valstybės interesams ir įvairiais kontaktais siekiančiai susisieti su Vakarų Europa. Tuo metu „sava“ buvo tapusi orientalistinio pobūdžio apranga, turinti gilią priešistorę, o XVI-XVII a. susieta su sarmatizmo ideologija. Švietimo idėjos, XVIII a. įsibrovusios į Respubliką, netiesiogiai buvo nukreiptos ir prieš sąlyginę sarmatišką etiką, ir prieš sarmatiškąjį kostiumą, kaip akivaizdžiai neatitinkantį europietiškų standartų. XVIII a. pabaigoje, nykstant Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, aktualu buvo susirūpinti, kad kartu nyksta ir senoji valstybinė apranga, kurią pakeičia kosmopolitinė. Praktiškai XVI – XIX a. istorinį etapą įrėmino apdarai, kuriais prasidėjo ir užsibaigė Lietuvos valstybingumo istorija. Jie neišvengiamai kito dėl gausybės veiksnių, taip pat dėl didžiulio vakarietiškos mados impulso. Vis dėlto susiformavo ir išliko, veikiami dominuojančio rytietiško prado, ir išnyko kartu su „tauta“, t.y. bajorija, kaip luomu.Reikšminiai žodžiai: Kostiumologija; Renesansas; Sarmatizmas; Švietimo epocha; Klasicizmas; Valdovų ir jų žmonų apranga; Didikų kostiumas; Bajorų kostiumas; Kariuomenės amunicija; Valstiečių drabužiai; Lietuvos bajorų kostiumas; Audiniai; Galvos apdangalai; Avalynė.

ENGeopolitically the Grand Duchy of Lithuania was the edge of western and eastern civilisations, a peculiar “land in the middle” where influences of both megacultural regions obviously met and reflected. Beginning with 1569 when a new federal state was created – the Republic of the Two Nations – clothing of its rulers in the 16th century became a superstructural part of this investigation, which testifies to the fact that even in the highest spheres of ruling clothing tendencies of both western and eastern trend prevailed. A combination of eastern and western costumes, the variety of styles was perhaps more characteristic of the highest nobility representing the state interests and seeking by different contacts to relate oneself to Western Europe. Clothing of an oriental nature prevailed at that time. The Enlightenment ideas, which came to the Republic in the 18th century, were indirectly directed against both the relative ethics of shame and against the costume of shame, which obviously failed to meet the European standards. At the end of the 18th century, with the Grand Duchy of Lithuania disappearing, it was important to worry about the disappearance of old official clothing, which was replaced by cosmopolitan one. Practically the historical stage of the 16th-the 129th century was framed by clothing with which the history of Lithuania’s statehood began and ended. It inevitably changed because of many factors, as well as because of a great impulse of the western fashion. They formed and survived effected by the prevailing eastern origin, and disappeared together with the “nation”, that is, the nobility as an estate.

ISBN:
9955601884
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2820
Updated:
2020-12-03 20:28:03
Metrics:
Views: 159
Export: