Tarp rytų ir vakarų : XVI-XX a. LDK bajorų kostiumo formavimo aplinkybės ir pavidalai

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėTarp rytų ir vakarų : XVI-XX a. LDK bajorų kostiumo formavimo aplinkybės ir pavidalai
Kita antraštėBetween the East and the West: circumstances of the formation of costumes of the nobility of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th –the 20th and their shapes
AutoriaiGuzevičiūtė, Rūta
PaskelbtaVilnius : Versus aureus, 2006
Puslapiai390 p.
PastabosBibliografija.
Reikšminiai žodžiai
LTKostiumologija; Renesansas; Sarmatizmas; Švietimo epocha; Klasicizmas; Valdovų ir jų žmonų apranga; Didikų kostiumas; Bajorų kostiumas; Kariuomenės amunicija; Valstiečių drabužiai; Lietuvos bajorų kostiumas; Audiniai; Galvos apdangalai; Avalynė
Santrauka / Anotacija

LTGeopolitiškai LDK buvo Vakarų ir Rytų civilizacijų pakraštys – savotiška „žemė per vidurį“, kurioje akivaizdžiai susidūrė ir atsispindėjo abiejų megakultūrinių regionų įtakos. Nuo 1569 m. kai buvo sudaryta nauja federacinė valstybė - Abiejų Tautų Respublika. Jos valdovų apranga XVI a., sudaro anstatinę šio tyrimo dalį, liudijančią, jog net aukščiausiose valdymo sferose viso tiriamojo šimtmečio eigoje vyravo kaip vakarietiškos, taip ir rytietiškos pakraipos aprangos tendencijos. Rytietiškų ir vakarietiškų kostiumų samplaika, stilių įvairovė buvo būdingesnė, matyt, aukščiausiai bajorijai, atstovaujančiai valstybės interesams ir įvairiais kontaktais siekiančiai susisieti su Vakarų Europa. Tuo metu „sava“ buvo tapusi orientalistinio pobūdžio apranga, turinti gilią priešistorę, o XVI-XVII a. susieta su sarmatizmo ideologija. Švietimo idėjos, XVIII a. įsibrovusios į Respubliką, netiesiogiai buvo nukreiptos ir prieš sąlyginę sarmatišką etiką, ir prieš sarmatiškąjį kostiumą, kaip akivaizdžiai neatitinkantį europietiškų standartų. XVIII a. pabaigoje, nykstant Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, aktualu buvo susirūpinti, kad kartu nyksta ir senoji valstybinė apranga, kurią pakeičia kosmopolitinė. Praktiškai XVI – XIX a. istorinį etapą įrėmino apdarai, kuriais prasidėjo ir užsibaigė Lietuvos valstybingumo istorija. Jie neišvengiamai kito dėl gausybės veiksnių, taip pat dėl didžiulio vakarietiškos mados impulso. Vis dėlto susiformavo ir išliko, veikiami dominuojančio rytietiško prado, ir išnyko kartu su „tauta“, t.y. bajorija, kaip luomu.

ENGeopolitically the Grand Duchy of Lithuania was the edge of western and eastern civilisations, a peculiar “land in the middle” where influences of both megacultural regions obviously met and reflected. Beginning with 1569 when a new federal state was created – the Republic of the Two Nations – clothing of its rulers in the 16th century became a superstructural part of this investigation, which testifies to the fact that even in the highest spheres of ruling clothing tendencies of both western and eastern trend prevailed. A combination of eastern and western costumes, the variety of styles was perhaps more characteristic of the highest nobility representing the state interests and seeking by different contacts to relate oneself to Western Europe. Clothing of an oriental nature prevailed at that time. The Enlightenment ideas, which came to the Republic in the 18th century, were indirectly directed against both the relative ethics of shame and against the costume of shame, which obviously failed to meet the European standards. At the end of the 18th century, with the Grand Duchy of Lithuania disappearing, it was important to worry about the disappearance of old official clothing, which was replaced by cosmopolitan one. Practically the historical stage of the 16th-the 129th century was framed by clothing with which the history of Lithuania’s statehood began and ended. It inevitably changed because of many factors, as well as because of a great impulse of the western fashion. They formed and survived effected by the prevailing eastern origin, and disappeared together with the “nation”, that is, the nobility as an estate.

ISBN9955601884
Mokslo sritis
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2820
Atnaujinta2013-04-28 15:43:42
Metrika Peržiūros: 1