Tendžiogalos valsčius XIV-XVIII amžiais : istorinės geografijos ir istorinės kartografijos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tendžiogalos valsčius XIV-XVIII amžiais: istorinės geografijos ir istorinės kartografijos aspektai
Alternative Title:
Tendžiogala's countryside district from the fourteenth to the eighteenth centuries: aspects of historical geography and historical cartography
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2005, t. 44, p. 225-246. Senoji Lietuva : Viduramžiai. Renesansas. Barokas
Keywords:
LT
Istorinė kartografija; Žemaitijos seniūnija; Teritorinis administracinis suskirstymas; Valsčiai; Tendžiogala.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio objektas yra Tendžiogalos valsčius. Tai buvo administracinis vienetas rytinėje Žemaitijos dalyje Šušvės upės paribyje. Straipsnio uždaviniai: remiantis rašytiniais šaltiniais, ištirti fizinius geografinius objektus ir gyvenvietes, kurie priklausė Tendžiogalos valsčiui nuo pirmo jo paminėjimo iki XVIII a. pabaigos, t.y. iki Lenkijos – Lietuvos valstybės žlugimo; aptarti gyvenvietes ir fizinius geografinius objektus, kurie kadaise priklausė Tendžiogalos valsčiui; apžvelgti senuosius žemėlapius, ieškant informacijos, kada pirmą kartą Tendžiogalos gyvenvietės ir fiziniai geografiniai objektai buvo pažymėti kartografijoje bei aprašyti surinktą kartografinę informaciją apie Tendžiogalos valsčių. Darbe yra pateikiamas, tyrimų pagrindu, sudarytas žemėlapis: ,,Tendžiogalos valsčius XVI - XVIII a.: gyvenvietės, fiziniai geografiniai objektai ir apytikrės ribos“. Darbo tikslas – pateikti Tendžiogalos valsčiaus XIV – XVIII a. istorinę ir kartografinę rekonstrukciją. Šis tyrimas atspindi galimybę studijuoti specifinį ir dažnai pamirštamą pagalbinį istorijos mokslą, leidžiantį pristatyti savo interpretaciją, paremtą istorinės geografijos bei istorinės kartografijos, metodologija. [Iš leidinio]

ENThe object of the article is Tendžiogala’s countryside district. It was an administrative unit that existed in the periphery of the River Šušvė in the eastern part of Samogitia. The tasks of the article are to find out on the basis of written sources the geographical objects and residential places that used to belong to Tendžiogala’s countryside district since its first reference unit the end of the 18th century, i.e. the collapse of the state of Lithuania and Poland; to discuss the residential and geographical objects which once belonged to Tendžiogala’s countryside district; and to review the old maps with the aim to find information about the primary depiction of Tendžiogala’s residential and geographical objects in cartography. The ultimate task of the article is to depict the collected information of Tendžiogala’s countryside district in cartography. The study contains the map Tendžiogala’s countryside district in the 16th–18th centuries: residential places, physical geographical objects and approximate boundaries, based on the research. The purpose of the study is to perform a historical and cartographical reconstruction of Tendžiogala’s countryside district in the 14th–18th centuries. The research serves as a possibility to study a specific and often forgotten supplementary science of history, providing an opportunity to present one’s own interpretation based on the methodology of historical geography and historical cartography. [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
  • Lietuvos Metrika. Knyga 1 (1380–1584); Užrašymų knyga 1 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius]. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1998. 208 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 225 (1528-1547) ; 6-oji Teismų bylų knyga: (XIV a. pabaigos kopija) / Vilniaus universitetas ; spaudai parengė S. Lazutka ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1995. cxlviii, 336 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1482
Updated:
2018-12-20 23:04:51
Metrics:
Views: 97    Downloads: 5
Export: