Kepurė : žmogaus dalis ar visuma?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kepurė: žmogaus dalis ar visuma?
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Liaudies dainos; Simbolika; Kepurė; Perėjimo ritualai; Folk songs; Symbolism; A cap; Rites of passage.
Keywords:
LT
Kepurė; Dainos / Songs; Mitologija / Mythology; Perėjimo ritualai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - aptarti pamario krašto dainose vieno iš ryškiausio bernelio atributo - kepurės simboliką, palyginti dainuojamosios tautosakos duomenis su etnografine gimtuvių, krikštynų, jaunimo brandos, vestuvių papročių medžiaga. Apžvelgęs L. Rėzos dvitomyje bei rinkiniuose "Lietuvininkų žodis", "Bėgau jūružėm" skelbtas dainas, autorius išskiria ir kiekvieną atskirai aptaria tokius būdingiausius motyvus su kepurės simboliu: 1) mariose (jūružėj) skęstanti kepurė, 2) vanduo (žirgas) parneša kepurę (karūną), 3) berneliui nupuola kepurė, mergelė ją paduoda, 4) bernelis kelia kepurėlę, 5) berneliui nutraukia, sumindo kepurėlę, 6) kuo nors ypatinga kepurė. Apžvelgus šiuos populiariausius dainų motyvus su kepurės simboliu, išskiriamos tokios būdingiausios reikšmės: 1) brandos, tinkamumo vedyboms ženklas, 2) mirties ženklas, 3) piršlybų ženklas, 4) apsaugos ženklas, 5) prigimtinis vyresniojo brolio ženklas, 6) vyriškos lyties, garbės, orumo ženklas. Apibendrindamas straipsnio autorius teigia, jog kepurė kaip simbolis (kaip ir nuotakos rūtų vainikėlis) pamario krašto liaudies dainose išsaugojo senesnę apeiginę prasmę, kuri užtenkamai paliudyta ir XIX a. papročiuose. XX a. pradžioje ir vėliau kepurė pastebimai neteko savo sakralumo, nors atskirų elementų dar galima aptikti ir šiandieniniuose gimtuvių, krikštynų ar vestuvių papročiuose ir magijoje.

ENThe article discusses the symbolism of the hat, i. e. one of the most prominent attributes of a young male in the songs of the seacoast area, compares the data, found in folk songs with the ethnographic materials, pertaining to birthday, christening and wedding traditions. Upon providing an overview of the songs, published in L. Rėza’s two-volume publication and in his collections "Lietuvininkų Žodis" and "Bėgau Jūružėm", the author distinguishes and provides individual discussion of the following most characteristic motives, containing the symbol of a hat: 1) a hat, drowning in the sea, 2) a hat (crown), returned by the sea (a horse), 3) a hat falling off a young male’s head and a young female giving it back to him, 4) a young male raising his hat, 5) a hat, being taken from a young male and trampled, 6) a certain special hat. Upon providing an overview of the said most popular motives of songs, containing the symbol of a hat, the following most characteristic meanings are distinguished: 1) the sign of maturity and suitability for marriage, 2) the sign of death, 3) the sign of matchmaking, 4) the sign of protection, 5) the natural sign of the older brother, 6) the sign of the male sex, honour and dignity. When summarizing the author of the article states that a hat as a sign (similarly to the rue wreath, i. e. the symbol of the bride) in the folk songs of the seacoast area retained its old ritual meaning, which is also sufficiently evidenced in the traditions of the 19th century. In the beginning of the 20th century and later the hat was notably deprived of its sacredness, although certain elements can still be found in today’s traditions and magic of birthdays, christening and weddings.

Related Publications:
  • "Laimė kaip kepurė" : galvos danga iš mitologinės perspektyvos / Daiva Vaitkevičienė. Tautosakos darbai 2009, 38, p. 46-62.
  • Lietuvių kalbos žodynas.. Vilnius ; Kaunas, 1968-2002. 20 t.
  • Lietuvių šeima ir papročiai / Angelė Vyšniauskaitė, Petras Kalnius, Rasa Paukštytė-Šaknienė. Vilnius : Mintis, 2008. 557 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 225 (1528-1547) ; 6-oji Teismų bylų knyga: (XIV a. pabaigos kopija) / Vilniaus universitetas ; spaudai parengė S. Lazutka ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1995. cxlviii, 336 p.
  • Vyriška kepurė lietuvių liaudies dainose : buitinė realija ar poetinis įvaizdis? / Nijolė Kazlauskienė. Liaudies kultūra. 2008, Nr. 2, p. 14-23.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4201
Updated:
2020-01-16 18:14:12
Metrics:
Views: 59    Downloads: 6
Export: