Lietuvos Statutai kaip Lietuvos konstitucionalizmo šaltinis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Statutai kaip Lietuvos konstitucionalizmo šaltinis
Alternative Title:
Lithuanian Statutes as a source of modern Lithuanian constitutionalism
In the Journal:
Teisė. 2013, t. 89, p. 55-68
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis – tai pirmasis bandymas į XVI amžiaus LDK Statutus pažvelgti ne tiek iš teisės istorijos, kiek iš Lietuvos konstitucinės teisės perspektyvos. Straipsnyje dėmesio skiriama visiems trims Statutams. Straipsnis suskirstytas į dvi dalis: pirmoje dalyje nagrinėjamas Statutų santykis teisės aktų hierarchijos perspektyvoje, o antroje dalyje pabandyta atskleisti konkrečias Lietuvos Statutų nuostatas, kurias būtų galima sieti su modernaus konstitucingumo bruožais, visų pirma parlamentarizmo ir žmogaus teisių užuomazgomis. Straipsnis baigiamas išvadomis ir apibendrinimais, kurie skirti visų pirma Lietuvos konstitucinės teisės mokslui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Statutai; Konstitucinė teisė; Statutes; Constitutional law.

ENArticle is first modest attempt to analyse Lithuanian Statutes (Lietuvos Statutai) of XVI century not only from legal history, but, first of all, from Lithuanian constitutional law perspective. The attention here is given to the texts of all three Lithuanian Statutes. The article is divided into two parts: the first is dealing mostly with Lithuanian Statutes within the concept of hierarchy of norms, while the second part is devoted for attempts in finding certain characteristics of modern constitutionalism into the text of the Statutes, first of all, parliamentarism and human rights. The article ends with some conclusions for science of Lithuanian constitutional law. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52363
Updated:
2018-12-17 13:39:47
Metrics:
Views: 57    Downloads: 21
Export: