Trys Vilniaus kankiniai: gyvenimas ir istorija (istorinė studija ir šaltiniai)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lotynų kalba / Latin
Title:
Trys Vilniaus kankiniai: gyvenimas ir istorija (istorinė studija ir šaltiniai)
Alternative Title:
Tres martyres Vilnenses: vita et historia
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2000.
Pages:
382 p., [1] iliustr. lap
Series:
Fontes ecclesiastici historiæ Lithuaniæ; 2
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Trys Vilniaus kankiniai: gyvenimas ir istorija — Mokslinė kankinių fikcijos legenda — Istoriografijos kontroversijos — Kankinystės aprašymo istoriškumo klausimas — Kankinystė XIV a. Lietuvos socialinės istorijos kontekste — Kankinių kultas — Kankinių vardai ir tautinė priklausomybė — Trys Vilniaus kankiniai: šaltinių apžvalga — Tekstų istorijos metmenys — Archeografinis šaltinių apibūdinimas — Šaltinių skelbimo principai — Index siglorum — Index abbreviationum — Santrumpos — Šaltiniai: Michaelis Balsamonis Encomium; Mykolas Balsamonas. Pagiriamasis žodis; Officium SS. Trium Martyrum Vilnensium; Pamaldų seka šv. trims Vilniaus kankiniams; Passio SS. Martyrum Antonii, Joannis et Eustathii; Šventųjų Antano, Jono ir Eustatijo kankinystė; Prologus Suprasliensis (Septembris-Fcbruarii); Supraslio prologas (rugsėjis-vasaris); Prologus Suprasliensis (Martii-Maii); Supraslio prologas (kovas-gegužė); Acta SS. Martyrum Antonu, Ioannis et Eustachii; Šventųjų kankinių Antano, Jono ir Eustachijaus aktai; Testimonium chronicarum Russicarum de Tribus Martyribus Vilnensibus; Rusų metraščių žinia apie tris Vilniaus kankinius; Scriptores sæc. XVII de Tribus Martyribus Vilnensibus; XVII a. rašytojai apie tris Vilniaus kankinius; Argumentum dramatis Sacra Farnes; Vaidinimo Sacra Fames Programa; Varia; Įvairenybės — Bažnytinių ir liturginių terminų žodynėlis — Iliustracijų sąrašas — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Summary — Резюме — Rodyklė.
Keywords:
LT
1347 m.; 14 amžius; Archeografija; Bažnyčia / Churche; Hagiografija; Istorinės interpretacijos; Kankiniai; Kankinystė; Kankinystės legendos; Kultas; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Pagrindiniai kankinystės šaltiniai; Relikvijos; Skelbimo principai; Stačiatikiai; Stačiatikių šv. Antanas, Šv. Jonas; Šaltiniai; Šaltiniai, istoriniai; Šv. Eustatijus; Šventieji; Tekstų istorija; Vilniaus kankiniai.
EN
1347; Archeography; Criteria of publication; Hagiography; History (XIV c.); Historical inperpretations; Martyr; Martyrdom; Martyrs of Vilnius; Orthodox saint Anthony; Orthodoxy; Reliquiae; Saint Eustathius; Saint John; Saints; Source; Source, historical; Texsts history; The Great Duchy of Lithuania; The main sources on the martyrdom; The stories of martyrdom, cult.
Summary / Abstract:

LTLDK buvo daugiatautė valstybė, kurioje gretimai gyvavo ir pynėsi skirtingos krikščioniškos ir nekrikščioniškos tradicijos. Trijų Vilniaus kankinių istorija nepelnytai primiršta Lietuvos istoriografijoje. Ši knyga yra pastanga išsiaiškinti, kokia tos istorijos vieta Lietuvos christianizacijos procese. Tai pastanga suprasti, kas atsitiko 1347 m., kai didžiojo kunigaikščio Algirdo įsakymu buvo nužudyti trys jo dvariškiai stačiatikiai Antanas, Jonas ir Eustatijas. Knygą sudaro dvi pagrindinės dalys. Pirmojoje nagrinėjamos kankinystės priežastys bei aplinkybės. Pats įvykis bandomas suvokti socialinės istorijos kontekste. Taip pat stengiamasi atskleisti Vilniaus kankinių kulto istoriją nuo seniausių iki šių laikų. Antrąją dalį sudaro šaltinių korpusas, paruoštas pagal įprastus mokslinio leidimo principus. Visi šaltiniai skelbiami su lygiagrečiu lietuvišku vertimu. Apskritai Vilniaus stačiatikių kankinių istorija nėra Maskvos išgalvota. Dar daugiau, susidaro įspūdis, kad trijų Vilniaus kankinių žūtyje ieškoma politinių motyvų tik dėl to, kad būtų parodyta, jog kankinystės nebuvo. Kokios tautybės buvo broliai kankiniai, neaišku. Tai mūsų laikų mokslinė ir visuomeninė konjunktūra diktuoja šį trijų Vilniaus kankinių problematikai abejotinos vertės klausimą, kuris patiems kankiniams rūpėjo mažiausiai. Jis nėra bereikšmis kai kuriems kultūros veikėjams, kurie, stengiasi kankinius padaryti vos ne savo nacionaliniais didvyriais.

ENThe grand duchy of Lithuania was a multinational state, where various Christian and non-Christian traditions existed and intermingled. The story of the three martyrs of Vilnius has been undeservingly forgotten in the historiography of Vilnius. This book is an effort to find out the place of this episode in the process of Christianisation of Lithuania. This is an effort to understand what happened in 1347 when Grand Duke Algirdas ordered to murder three Old Believers of his court Antanas, Jonas and Eustatijas. The book is comprised of two main parts. The first part analyses reasons and circumstances of martyrdom. The event itself is analysed in the context of social history. The author also tries to reveal the history of the cult of the Vilnius martyrs from the oldest times to the present day. The second part of the book is devoted to sources and it is written according to common principles of a scientific issue. All sources are presented together with Lithuanian translation. The story of Vilnius orthodox martyrs has not been invented by Moscow. Moreover, it seems that political motives are sought in the death of the three Vilnius martyrs only for showing that there was no martyrdom. The nationality of the brothers martyrs stays unknown. It is our scientific and public conjuncture dictates the issues of value of Vilnius martyr to be considered as dubious, what was least important for the martyrs themselves. It is not insignificant for certain culture figures, who try to make martyrs their national heroes.

ISBN:
998659099X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21267
Updated:
2022-02-17 19:34:00
Metrics:
Views: 90    Downloads: 24
Export: