Kultūra, jos dimensijos ir vartojimo pasikeitimai globalizacijos sąlygomis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūra, jos dimensijos ir vartojimo pasikeitimai globalizacijos sąlygomis
Alternative Title:
Culture, its dimensions and consumption changes in the context of globalization
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2007, Nr. 12, p. 705-712
Keywords:
LT
Kultūros dimensijos; Vartojimas.
EN
Cultural values; Consumption.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - parodyti ir apibūdinti kultūros sampratą, išsiugdytas kultūros vertybes šalyje, pagrindinius būdus kultūros išgryninimui. Svarbiausia kultūros pasireiškimo forma yra vertybės. Kultūros vertybių grandinė skiriama pagal reiškimosi lygius: nacionalinį, grupės ir individo. Kita vertus, didele svarba greta vidinės kultūros (kurią lemia atskiros analizuojamos grupės susidarymo principai ir subkultūros informacija) pasižymi ir išorinė kultūra (ekonominė, teisinė ir politinė sistemos, technologija) bei sociokultūriniai kintamieji (švietimas, religija, kalba ir pan.). Straipsnyje, remiantis G. Hofstede nacionalinių kultūrinių dimensijų metodika, analizuojama, kokiais būdais kultūra veikia individų elgesį ir jų vartojimo kitimą. Kultūrinės aplinkos veiksniai išryškinti per ekonominius, socialinius, politinius šalies požymius. Pagrindiniai kultūriniai indeksai Lietuvoje analizuojami lyginant su Airijos ir JAV atitinkamų indeksų kitimu. Remiantis G. Hofstede penkiais kultūriniais indeksais (galios distancijos, individualizmo / kolektyvizmo, vyriškumo / moteriškumo, neapibrėžtumo vengimo ir ilgojo laikotarpio orientacijos) atliktas žvalgomasis vertybinių orientacijų tyrimas ir apskaičiuoti bei palyginti tarpusavyje kultūriniai indeksai studentų, studijuojančių skirtingose studijų formose (dieninėje, vakarinėje ir neakivaizdinėje). Pagal nustatytus studentų studijų formų kultūrinius indeksus išryškinti pagrindiniai kultūriniai bruožai. Nustatyta skirtingų studijų formų bendri ir specifiniai bruožai. Kultūra globalizacijos sąlygomis kaip įgytos ir išsiugdytos žinios, kurios naudojamos praktikoje ir toliau kuria individo elgesį, veikia jo vartojimą.

ENThis article aims to examine the culture, its impact on changes of consumption in the context of globalization conditions. At present globalization is the way in which national economies of the world are becoming increasingly open and related with one another in economic, political, legal, cultural, social, and information spheres. Cultural factor is going to play a strong role in global business. Cultural trends can present both threats and opportunities. Globalization means the production and distribution of products and services of homogenous type worldwide. Globalization and integration processes significantly changed all spheres of labour force reproduction, including manufacture, distribution, consumption and exchange. The accession of Lithuania to the EU among other nine countries (Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia) on May 2004 is a very important act of international recognition for Lithuania and its future development, including consumption as factor of economic development. Consumer behaviour in a country on micro, macro and regional level during time perspective causes economic development, and is very important for each country or country groups. Each country is characterized by its main socio-cultural variables: demographics, culture and subcultures, social classes and reference groups. At present, emerging market countries in Europe face many new factors in their economic development, and these factors modify cultural values in those countries.Direct (supranational institutions: World Trade Organization, EU regulate national markets) and indirect (competitive pressure, lower regulations, higher capital investment, loss of some national identity) changes in economic development of individual countries are ripples triggered by changes in global economic development. At present, on global level, the issue of cultural values and consumption convergence across the state emerges. The key element of economic development in each country is people, who in growing globalization conditions belong to different cultural spheres or country clusters. Culture is transmitted from one generation to another, like the code of a separate nation, always related to traditions, because it is important for country population consumption. National responsiveness is the need to learn the taste and its change of different consumer groups. The objective of research is to analyze the national cultures values, priorities, changes and impact on consumption changes in chosen population group. Research methods applied is the comparative analysis of the national cultural values in Western and Central Eastern European countries, based on the synthesis of the official European Community (EC) publications, scientific literature and systematic statistical data analysis and identification of youth cultural dimensions using questionnaire in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17836
Updated:
2018-12-17 12:04:40
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: