Mokslininkų ugdymas doktorantūros studijose : pasaulinės tendencijos ir jų atspindys Lietuvos aukštajame moksle disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslininkų ugdymas doktorantūros studijose: pasaulinės tendencijos ir jų atspindys Lietuvos aukštajame moksle: disertacija
Alternative Title:
Educating Scientists during Doctoral Studies: Global Trends and Their Reflection in Lithuanian Higher Education
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
170 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos kūno kultūros institutas, 1998. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Researchers' education at doctoral studies : world wide trends and their reflection on Lithuanian higher education Kaunas : Technologija, 1998 34 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas- išryškinti mokslininkų ugdymo pasaulines tendencijas bei jų atspindį Lietuvos aukštajame moksle. Disertaciją sudaro įvadas, trys dalys, išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas ir priedai. Pirmoje dalyje atliekama mokslinių tyrimų idėjos raidos bei šiuolaikinės mokslinių tyrimų sampratos aukštajame moksle analizė bei pagrindžiamos mokslinių tyrimų realizavimo sąlygos mokslininkų ugdymo kontekste. Antroje dalyje atliekama mokslininkų ugdymo ištakų ir raidos analizė, bei išanalizavus mokslininkų ugdymo šiuolaikinę situaciją išsivysčiusiose šalyse, išskiriamos pasaulinės doktorantūros studijų ypatumai pasaulinių tendencijų kontekste bei atliekamas mokslininkų ugdymo galimybių i problemų Lietuvos aukštosiose mokyklose tyrimas. Disertacijoje teoriškai pagrįsta mokslinių tyrimų kaip išskirtinio aukštojo mokslo bruožo esmė; teoriškai pagrįstos mokslinių tyrimų realizavimo sąlygos; išskirti mokslininkų ugdymo raidos etapai; išskirtos pasaulinės mokslininkų ugdymo tendencijos, jų kontekste atlikta Lietuvos doktorantūros studijų analizė. Disertacijoje pagrįstos mokslinių tyrimų realizavimo doktorantūros studijose sąlygos gali būti metodologinių instrumentu sprendžiant Lietuvos mokslininkų ugdymo problemas. [Iš leidinio]

ENThe dissertation goal is to emphasize global scientist education trends and their reflection n Lithuanian higher education. The dissertation consists of the introduction, three parts, conclusions and recommendations, the list of literature and appendices. The first part analyzes the development of the scientific research idea and the concept of modern scientific research in higher education. It also substantiates conditions scientific research in the context of educating scientists. The second part analyzes the sources and development of scientist education, and singles out peculiarities of global doctoral studies in the context of global trends upon analyzing the modern scientists educating situation in the developed countries. This part also studies scientist education opportunities and problems in Lithuanian higher educational establishments. The dissertation includes theoretical substantiation of the scientific research essence as the exceptional higher education feature; provides theoretical grounds for scientific research conditions; identifies stages of scientist education development phases; global scientist education trends, and analyzes Lithuanian doctoral studies in their context. The conditions of doing scientific research during doctoral studies may become a methodological instrument to address Lithuanian scientist education problems.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11510
Updated:
2022-02-07 20:08:48
Metrics:
Views: 51
Export: