Studijuoti skatinanti aplinka: jos reikšmė studento mokymuisi

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijuoti skatinanti aplinka: jos reikšmė studento mokymuisi
Alternative Title:
Environment that empowers student for studying: it's role in his learning process
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2001, Nr. 2 (15), p. 73-77
Keywords:
LT
Atsakomybė; Autonomija; Grįžtamasis ryšys; Mokymasis; Skatinimas; Skatinimas, mokymasis, autonomija, atsakomybė, grįžtamasis ryšys.
EN
Autonomy; Empowerment; Empowerment, learning, autonomy, responsibility, feedback; Feedback; Learning; Responsibility.
Summary / Abstract:

LTAukštojo mokslo tapimas masiniu skatina aukštojo mokslo kokybę užtikrinti didesniam skaičiui studentų. Tai reiškia, kad turi būti patenkinami labai įvairūs poreikiai. Kadangi jie nuolat kinta, patenkinti kiekvieno studento poreikius praktiškai neįmanoma. Todėl svarbu mokyti studentus dirbti efektyviai esamoje aplinkoje, kuri pasižymi skatinamosiomis savybėmis. Straipsnyje analizuojama, kokios aplinkos sąlygos turi būti sukurtos aukštojoje mokykloje, kad kiekvienas efektyvių studijų siekiantis studentas būtų skatinamas efektyviai veiklai. Nagrinėjami skatinamosios aplinkos bruožai ir jų reikšmė studento mokymuisi: galimybė išreikšti autonomiją, jausti atsakomybę už studijų rezultatus, dalyvauti veikloje, mokytis iš klaidų. Akcentuojamas paremiančios kultūros vystymas, įvairių veiklai atlikti būtinų išteklių prieinamumas, skatinamojo bei grįžtamojo ryšio reikšmė. Skatinamoji aplinka didina studento pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis, keičia požiūrį į studijas. Taigi skatinama studento mokymosi motyvacija. [Iš leidinio]

ENMeeting the challenges of massive higher education, the quality problem of higher education appears with respect to a huge number of students. The bigger number of students means the wider spectrum of needs to be satisfied by a higher school. Even if the needs are satisfied, they have been constantly changing because of the changing environment and requirements. So, the satisfaction of student's needs becomes problematic and impossible to realise in practise. That is why the optimal conditions have to be created and students have to learn to be effective in the environment given. The article deals with the following question: what environmental conditions in a higher school should be created in order to empower every student to act effectively. Empowering environment is characterised by following features: student's autonomy, responsibility, participation, organisational ability to accept mistakes and failures, to create supporting culture, to ensure access to different resources, to ensure high quality feedback and carry out new role of teacher teacher as an enabler. This environment supports student's self-confidence and deep approach to studies. Thus the motivation for studies is stimulated. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47062
Updated:
2019-01-12 08:50:20
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: