Dievo įvaizdis tradicinėse lietuvių liaudies dainose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dievo įvaizdis tradicinėse lietuvių liaudies dainose
Alternative Title:
The Image of God in traditional Lithuanian folk songs
In the Journal:
Soter. 2006, 19 (47), p. 103-118
Keywords:
LT
Dievas; Poetinis įvaizdis; Liaudies dainos.
EN
God; Poetic image; Lithuanian folk songs.
Summary / Abstract:

LTLietuvių liaudies dainų personažai dažnai mini Dievo vardą, kreipiasi į jį ketindami ko nors prašyti ar siekdami išsakyti savo jausmus, priekaištus, nusivylimą. Straipsnyje pastebima, kad Dievo įvaizdis būdingas toms lietuvių liaudies dainoms, kurios savo tematika susijusios su žmogaus likimu, laimės, gerovės siekimu, noru išsakyti sunkumus. Tai — šeimos, vestuvinės, darbo, karinės-istorinės, meilės ir jaunimo dainos. Dievo paveikslą ir funkcijas padeda nustatyti žmogaus kreipimosi į Dievą turinys bei tikslai. Aptariamos dvi pagrindinės jo funkcijos. Pirmoji — susijusi ne vien tik su žmogaus, ypatingai našlaičių, bet ir augalijos, derliaus globa. Antroji Dievo funkcija — likimo lėmimas. Likimą dainose lemia ne Laima, o Dievas ir personifikuotas Žemės įvaizdis. Dainų Dievo paveikslas yra daugiau pasyvus, nebylus, tiesiogiai nedalyvaujantis siužete. Dievas kaip aktyvus personažas pasirodo išimtinai vestuvinėse graudinimo dainose — atsiliepia našlaitei, paleidžia mirusius tėvelius, nueina į vestuves. Dievo paveikslui nesvetimos sąsajos su dangaus sfera bei mirusiųjų pasauliu. [Iš leidinio]

ENThe name of God is often used by characters of Lithuanian folk songs; they address Him asking for something or in order to express their feelings, grieves, and disappointments. The article highlights that the image of God is typical of those Lithuanian folk songs which by their theme are related to a person’s fate, the search of happiness, welfare, or a desire to say their feelings. Among these, family, wedding, work, war, love and youth songs should be distinguished. The content and objectives of the man’s address to God help reveal the image of God and his functions, of which the first is related to protection not only of man, especially of orphans, but also of plants and harvests. The second God’s function in the Lithuanian folk songs is the prediction of human’s fate. In the Lithuanian songs, human fate is predicted by God and a personified image of Earth but not by the Goddess Laima. The image of God in the songs is quite passive, silent, and shows Him as the one who is indirectly taking part in the events. As an active character, God is only encountered in the sad wedding songs, where He responds to an orphan girl, let the diseased parents go, or takes part in the wedding himself. The image of God is also often related to the skies or the world of the diseased.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9074
Updated:
2018-12-17 11:51:20
Metrics:
Views: 49    Downloads: 8
Export: