Dangaus dievas senovės lietuvių pasaulėžiūroje: įvaizdžio fenomenologija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dangaus dievas senovės lietuvių pasaulėžiūroje: įvaizdžio fenomenologija: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
162 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Indija (India); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTDisertacijos darbo objektas – Dangaus Dievo vaizdinys senovės lietuvių pasaulėžiūroje bei religinėje mitologinėje sistemoje.Tyrimo tikslas – išanalizuoti lietuvių Dangaus Dievą kaip pasaulėžiūrinį ir religinį fenomeną ir nustatyti jo, kaip aukščiausiojo, pirmojo panteone dievo, realią vietą, pobūdį ir reikšmę.Keliami uždaviniai:1) sinkretiškos valstietiškos pasaulėžiūros polifunkcionalų Dangaus Dievo įvaizdį palyginti su kitų indoeuropiečių tautų (slavų, germanų, keltų, graikų, romėnų, Irano arijų, vedų laikotarpio Indijos arijų) atitinkamais mitiniais įvaizdžiais 2) parodyti jų tapatumus, paraleles ir skirtybes 3) nustatyti lietuvių Dangaus Dievo tipą remiantis AD (Aukščiausios Dievybės) tipologija 4) išaiškinti jo savitumą bei jį sąlygojusias galimas priežastis. Darbe bandoma pagrįsti hipotezė, kad iš sinkretiškos valstietiškos pasaulėžiūros galima atsekti, atrūšiuoti tuos fenomenus, kurie archainėje religinėje sistemoje galėjo funkcionuoti kaip religiniai. Čia domimasi lietuvių Dangaus Dievo įvaizdžiu, nesvarbu kokiu pavidalu ir kokiomis aplinkybėmis jis bepasireikštų.Darbe pagrindžiama iškelta hipotezė apie Dangaus Dievo kaip religinio fenomeno apraiškas, reliktus, atsekamus lietuvių pasaulėžiūroje, kurie joje pasitvirtina kaip religiniai archetipai, archaišku arba modifikuotu pavidalu.Nustatyta, kad tai viršiausia dievybė, apimanti tam tikrus indoeuropiečių religijose išsiskleidusius archetipus.Jis visada pirmapradis ir generuojantis, dauginantis, gausinantis.Dangaus dievas priklauso klasikiniam deus otiosus tipui.

ENThe subject of the thesis is the image of the Sky Father in ancient Lithuanian worldview and religious mythological system. The objective of the research is to analyse Lithuanian Sky Father, as the worldview and religious phenomenon, and define its actual place, nature, and meaning of being the first and the chief god of the Pantheon. Tasks of the thesis: 1) comparing the polyfunctional image of the Sky Father characteristic to syncretic rustic worldview with the appropriate mythological images of other Indo-European nations (Slavians, Germans, Celts, Greeks, Romans, Iraq Aryans, Vedic Indian Aryans); 2) showing their similarities, parallels, and differences; 3) identifying type of Lithuanian Sky Father based on typology of the highest gods; and 4) analysing its distinctions and possible reasons for this. The work aims to ground the hypothesis that syncretic rustic worldview may stand as a basis for tracing and grouping such phenomena that might function as religious ones in archaic religion system. The author is interested in an image of the Sky Father notwithstanding the nature and the circumstances of its appearance, and grounds the hypothesis in regards to manifestation and relicts of the Sky Father, as religious phenomena, traceable from Lithuanian worldview in a form of religious archetypes or their modifications. The author detects that the Sky Father is the chief god possessing certain archetypes characteristic to Indo-European religions. It has always been photoplastic, generative, multiplicative, and profusable being. The Sky Father is classical deus otiosus type god.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10685
Updated:
2022-02-07 20:09:21
Metrics:
Views: 99
Export: