Įvadas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvadas
In the Book:
Keywords:
LT
Dorovinis ugdymas / Moral education; Kūrybiškumas / Creativity; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTTarptautinėje kolektyvinėje monografijoje nagrinėjamas vienas iš tikrovės reiškinių ir komponentų, žyminčių dvasingumo sklaida grindžiamo ugdymo savitumų. Kai kurie kiti reiškiniai ir komponentai aptarti jau išleistose monografijose "Dvasingumas žmogaus pasaulyje" (2009, pakartotas leidimas 2011) ir "Ugdymo dvasingumas" (2012). Dauguma tokių tyrimų pristatyti ir vykusiose tarptautinėse mokslinėse konferencijose "Dvasingumo sklaida ugdymo realybėje" (2004, 2006, 2008, 2010, 2012). Kadangi didelė dalis tyrėjų išliko tie patys, jie pamažu išryškino ir gilesnę dvasingumo sklaidos sampratų, atskleidė naujas problemas, jų aspektus. Tai buvo pagrindas rastis šiai monografijai. Minėtose knygose išryškintos žmogaus galimybės kurti ir įprasminti aplinkų kaip savo pasaulį, tobulinti dvasingumo sklaida grindžiamų ugdymų ir tokiu būdu bręsti asmenybei. Be to, atlikti tyrimai atskleidė ugdymo dvasingumų kaip savitų edukacinį reiškinį. Jo reikšmė ypač svarbi atsižvelgiant į laikotarpiui būdingus globalizacijos iššūkius ir ugdymo inercijų, kurių iš sovietinio laikotarpio paveldėjo Lietuva ir kitos Rytų Europos šalys. Kadangi ugdymas neatsiejamas nuo aplinkos, buvo išskirta ugdymo dvasingumo aplinka kaip kontekstas - tyrimų erdvė, objektas ir problema, kurių šioje knygoje nagrinėja aukščiausios kvalifikacijos įvairių šalių mokslininkai. [Iš straipsnio, p. 14]Reikšminiai žodžiai: Asmenybė; Dvasingumas; Dvasingumo ugdymas; Interpretacija; Istorinis paveldas; Kūrybingumas; Socialinė aplinka; Tikrovė; Ugdymas; Creativity; Education; Historical heritage; Interpretation; Personality; Reality; Social environment; Spirituality; Spirituality education.

ISBN:
9786098089394
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89095
Updated:
2021-02-02 19:07:30
Metrics:
Views: 42
Export: