Ugdymo dvasingumas : kolektyvinė monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo dvasingumas: kolektyvinė monografija
Alternative Title:
Spirituality of education
Editors:
Kievišas, Jonas, sudarymas, parengė [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Edukologija, 2012.
Pages:
574 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Šiaulių vyskupo žodis skaitytojui — Požiūris į visuomenės dvasingumą — Pratarmė — Ugdymo dvasingumas: problema ir aspektai — I. Tikrovės dvasingumas — 1. Tikrovės dvasingumo kontūrai. Nuo nuostabos iki grėsmės pajautos: gamta žmogaus dvasios akiratyje. Naujas muzikinio švietimo turinys kaip ugdomosios erdvės harmonizavimo kelias. Teologiniai ugdymo aspektai — 2. Tikrovės dvasingumo gelmė. Tėvynės meile paženklinta gyvenimo kelio prasmė. Tėvų įtaka vaikų ugdymo dvasingumui Sibiro tremtyje. Lietuviai nuo Jenisiejaus krantų — II. Ugdymo dvasingumo tikrovė — 1. Asmenybės sklaidos terpė. Būsimo muzikos pedagogo asmeninė profesinė raida aukštosios mokyklos auklėjimo erdvėje. Meniškumo patyrimu grindžiama ugdymo dvasingumo erdvė rengiant specialistą aukštojoje mokykloje. Kontaktinės improvizacijos prasmė: ištakos ir tikrovė. Ugdytinio vaidmuo įprasminant veiklą mokyklos šokių būrelyje. Asmenybės sklaida piligriminiame žygyje Kryžių kalnas – Šiluva — 2. Ugdymo dvasingumo erdvė. Mokinių kūrybinė saviraiška mene: inovacinės pedagoginės prieigos Ukrainoje. Dvasingumo sklaidos galimybės modernizuojant meno studijas aukštojoje mokykloje.Vaiko brandos koreguojamas ugdymo erdvės dvasingumas. Katalikiško dvasingumo raiškos ypatumai šeimynoje. Istorinė atmintis kultūrų sankirtoje: arkivyskupo M. Reinio dvasinis paveldas — 3. Ugdymo dvasingumo kontekstas. Bendrojo lavinimo mokyklos mokinių bendrakultūrio kompetentingumo formavimas: teorija, diagnostika, perspektyvos. Meninės ir tiriamosios veiklos ryšys asmens dvasinės kultūros pasireiškimo procese. Ugdymo dvasingumo erdvė ir veiksniai mokykloje. Švč. Mergelės Marijos liaudies pamaldumo praktikų vaidmuo Lietuvos dvasinės kultūros istorijoje — III. Ugdymo humanizavimo prieigos ir įžvalgos. Apie estetinį vaiko ugdymą. Dvasinė paradigma meninio pedagoginio švietimo sistemoje. Dorovinio auklėjimo tradicija ir jos kaita: nuo liaudies ligi teorinės pedagogikos. Meninis-dvasinis fenomenas ir ugdymo tikrovė — Kodėl turime gilintis į ugdymo dvasingumą ir su tuo susijusias problemas? — Ugdymo dvasingumas – asmenybės refleksija ir sklaidos forma — Духовность воспитания — Spirituality of education. Review — Monografijos autoriai.
Summary / Abstract:

LTTarptautinėje kolektyvinėje monografijoje įvairių šalių mokslininkai atskleidžia ugdymo dvasingumą kaip edukologijos reiškinį ir problemą, ieško galimybių skatinti dvasingumo sklaidą ugdymo(-si) procese. Atskleistos ugdymo dvasingumo ištakos ir samprata yra konceptualus pagrindas susieti pavienių dalykų studijas į vieną asmenybės tapsmo ir jo skatinimo procesą, taip pat vertinti demokratinės visuomenės raidą puoselėjant nacionalinį tapatumą eurointegracijos ir globalizacijos procesų kontekste. Todėl šis mokslo veikalas vertintinas kaip vientisas kūrinys. Monografija skirta asmenybės brandą nagrinėjantiems ugdytojams, studentams, ugdymo(-si) teoriją tobulinantiems ir praktiką koreguojantiems mokslininkams.

Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39470
Updated:
2022-02-04 14:43:58
Metrics:
Views: 88    Downloads: 1
Export: