Dvasingumas žmogaus pasaulyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvasingumas žmogaus pasaulyje
Alternative Title:
Spirituality in the human world
Editors:
  • Kievišas, Jonas, sudarymas [com]
  • Kondratienė, Rimantė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009.
Pages:
439 p
Series:
Mokslinės monografijos : MM serija
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Žodžiai skaitytojui — Pratarmė — Įvadas — Dvasingumas ir prasmė / Juozas Mureika — Dvasingumo raiškos kontūrų beieškant / Vanda Aramavičiūtė, Elvyda Martišauskienė — Mokslas ir studijos remiantis dvasinėmis pratybomis „Dievą rasti visur“ / Lies Lothar SJ — Menininko kaip kūrėjo „paveikslo“ santykis su dvasingumu / Inesė Ratnikaitė — Dvasingumo sklaida - profesinės brandos išraiška / Rimantė Kondratienė — Menas ir realybė: menininko vaidmuo skleidžiant dvasingumą / Jennifer Healy — Požiūris į jaunų žmonių kūno gražinimą / Zuzana Jurčova — Konceptualūs asmenybės dvasingumo formavimo meno srityje pagrindai / Olga Oleksiuk — Asmeninė laisvė kaip būsimo pedagogo dvasingumo formavimo veiksnys / Ala Rastrygina — Meninio ugdymo koncepcija - dvasingumo sklaidą grindžianti prielaida / Jonas Kievišas — Tremtis ir dvasingumas / Danutė Klumbytė — Arkivyskupas Mečislovas Reinys - dvasinių vertybių puoselėtojas / Aldona Vasiliauskienė — Gėrio ir pareigos mokymas / Vytautas Vitkauskas — Jaunimo dvasinių poreikių tenkinimas - dvasingumo ugdymo pamatas / Ona Tijūnėlienė — Žmogaus ir gamtos santykis / Ona Motiejūnaitė — Aplinkosaugos humanizavimas vartotojo kultūroje / Gražina Palaitytė, Rimantas Kondratas — Tautodailė - dvasingumo išraiška / Vytenis Rimkus — Kryžių kalnas - dvasinės kultūros objektas / Alfonsas Motuzas — Kultūros įstaigų vaidmuo puoselėjant regiono kultūrą / Valė Jurešienė — Muzika kaip neverbalinės komunikacijos priemonė kultūros ir švietimo sistemoje / Vadimas Jakoniukas — Muzikinis ugdymas - dvasingumo brandinimo procesas / Zenonas Rinkevičius — Muzikinė veikla - asmens dvasingumo veiksnys / Arvydas Girdzijauskas — Dvasingumo sklaida kaip dainininko profesinės brandos požymis / Jonas Kievišas, Antanas Kievišas, Dovilė Medeišytė —Muzikinis ugdymas - erdvė dvasingumo sklaidai / Lina Kašauskienė — Sociokultūrinė meninės veiklos prasmė muzikos mokykloje / Violeta Prakapavičienė — Apibendrinimas — Обобщение — Spirituality in the Human World. Review — Content — Summary — Conclusion — Authors of the monograph — Monografijos autoriai.
Reviews:
Recenzija leidinyje Soter. 2015, 56 (84), p. 89-93
Summary / Abstract:

LTDingstis rengti šį leidinį buvo vis labiau visuomenėje ryškėjanti dvasingumo sampratos ir sklaidos interpretacijų įvairovė. Problemos aktualumą patvirtino ir įvykusios trys tarptautinės konferencijos šia tema. Todėl buvo telkti konferencijose dalyvavę, taip pat kiti mokslininkai, kurie vienaip ar kitaip tyrinėja dvasingumo reiškinį. Sukaupta medžiaga apibendrinta ir pateikta kaip kolektyvinė monografija, skirta nagrinėti dvasingumą ir jo vaidmenį žmogaus bei visuomenės gyvenime. Monografijos tekstą parengė kelių šalių mokslininkai, dirbantys universitetuose, kolegijose, mokslinių tyrimų institutuose, kitose įstaigose. Kiekvienas savitu aspektu nagrinėja dvasingumą, kurio pristatymą vertins bei interpretuos skaitytojas. Nepaisant tokios autorių įvairovės, atskleidžiama bendra problema, nes nagrinėjamas dvasingumo savitumas, sklaidos aplinkybės, ištekliai, veiksniai ir prasmė žmogaus pasaulyje. Be to, autorių ir jų veiklos sričių gausa svarbi apibūdinant dvasingumo sklaidos realybę dabarties visuomenėje. )ą suvokti aktualu kiekvienam saviugda besirūpinančiam žmogui. Ugdymo požiūriu tai aktualu tėvams, ugdytojams, studentams, dėstytojams ir mokslininkams, nes kiekvienas laikotarpis, visuomenės kultūra, o ne tik žmogaus amžiaus tarpsniai kelia savitas asmenybės brandos bei ugdymo problemas, koreguoja dvasingumo sklaidos ypatybes asmens kuriamame pasaulyje. Visa tai rodo, kad leidinio pagrindinė idėja pabrėžia problemos vientisumą, išryškina asmeninę ir socialinę paskirtį ir yra aktuali ieškantiesiems galimybių skatinti bei vertinti žmogaus gyvenimo ir saviraiškos prasmę laikotarpio kultūros požiūriu. Taip atsiskleidžia monografijos teorinė ir praktinė paskirtis.Be to, nagrinėjant tokią sudėtingą problemą svarbu vertinti kuo platesnę socialinę erdvę ir remtis požiūrių įvairove, todėl pasirinktas kolektyvinės monografijos žanras. Kartu tęsiama Vilniaus pedagoginiame universitete leidžiamų kolektyvinių monografijų serija (2005, 2007), kur žinomi Lietuvos ir užsienio mokslininkai nagrinėja pilietiškumo, tautiškumo ir panašias problemas. [Iš pratarmės]

ISBN:
9789955204749
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24060
Updated:
2022-01-22 22:10:40
Metrics:
Views: 97
Export: