Etika gamtos apsaugos amžiuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etika gamtos apsaugos amžiuje
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos etninės kultūros draugija "Ethos", 2007.
Pages:
178 p
Contents:
Įvadas. Nauji etikos horizontai — Ekologinės etikos genezė — Dabarties kolizijos ir etika — Ontologinis žmonijos statusas — Nauji etikos bruožai — Ekologinė etika — Bioetika — Branduolinė etika — Kosminė etika — Ekologinės etikos kilmė — Dorovinio santykio genezė — Šiuolaikinės ekologinės etikos priešistorė — „Naujosios“ etikos iškilimas — Homeostazės dėsnis ir moralinis žmogaus apsisprendimas — Gamtosauginio judėjimo paskata — Žemės sveikata ir žemės etika — Paisyti ekologijos dėsnių — Etinė refleksija aplinkos transformacijos sąlygomis — Moralinė refleksija ir etinė refleksija — Žmogaus valia ir evoliucija — Išlikimo etika — Naujas etikos profilis — Ekologinės etikos apibrėžtis ir funkcijos — Asmenybės kultūros aspektas — Ekologinė etika ir bioetika — Etikos sričių diferenciacija — Ekologinės etikos funkcijos — Ekologinės etikos principai ir jų taikymas — Ekologinės etikos plėtotės kryptys — Taikymo ypatybės — Ekologinė etika ir subjektas — Ekologinė etika ir subjekto problema — Subjekto samprata klasikinėje filosofijoje — Subjekto dcccntracija — Kaip gamtinį objektą suvokti kaip subjektą? — Subjektinės nuostatos esmė — Globalizacija, gamta, dorovė — Globalizacijos parametrai — Globalizacija ir Lietuva — Globalizacija - moralės krizė? — Sintezės link: evoliucija, ekologija, etika — Evoliucinės etikos priešistorė — Evoliucinės etikos idėjos — Sociobiologinė etikos versija — Tvarios dorovės problema — Literatūra — Summary — Contents — Apie knygos autorių.
Keywords:
LT
Asmenybė / Personality; BIOETIKA; BRANDUOLINĖ ETIKA; EKOLOGINĖ ETIKA; Etika / Ethics; Globalizacija; MORALĖS KRIZĖ; TAUTA.
EN
BIOETHICS; ECOLOGICAL ETHICS; GLOBALISTION; MORAL CRISIS; NATION; NUCLEAR ETHICS; SOSMIC ETHICS.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTVykstant globalizacijos procesams, gresiant branduolinių, biologinių bei cheminių ginklų pavojui, žmogaus santykis su gamta tampa ypatingai aktualus. Šiame leidinyje yra aptariamos pasireiškiančios aktyviu taikomųjų tyrimų plėtojimu šiuolaikinės etikos raidos ypatybės. Pabrėžiamos tos taikomosios etikos disciplinos, kurių pagrindinio dėmesio taikiklyje yra gyvybės egzistavimo Žemėje situacija, kuri kelia gėsmę žmonijos bei kitų biorūšių išlikimo ir klestėjimo perspektyvoms. Leidinyje analizuojamos ekologinės etikos formavimosi aplinkybės bei motyvai ir nusakoma šios disciplinos vieta taikomojoje etikoje. Šiandien svarbi visuomenės ir asmenybės bei kultūros sudedamoji dalis yra ekologinė etika. Ji sudaro ekologinio ugdymo branduolį, skatina gamtosaugos tobulinimą, ekologinio disbalanso švelninimą, dalijimąsi bendra erdve su kitomis gyvybės rūšimis. Ekologinė etika apjungia tradicinę - humanitarinę bei naująją - mokslinę "kultūras". Analizuojamas ypač reikšmingas ekologinei etikai psichologinis - ontogenetinis individo ekologinės - dorovinės sąmonės formavimosi aspektas. Teigiama, jog tik istorinės - kultūrinės raidos procese gali atsirasti žmonių susitarimas gyventi darnoje su gamta. Gyventojų ekologinis švietimas bei telkimas spręsti gyvybiškai svarbias problemas lemia naujų tradicijų gimimą, ekologinio etoso formavimąsi bei pirmųjų globalinės aplinkosauginės moralės daigų kalimąsi.

ENWith the globalization processes and the threats of nuclear, biological and chemical weapons the relation between the man and the nature becomes especially important. The publication discusses the peculiarities of development of the modern ethics, manifesting with the active development of applied studies, stresses the subjects of the applied ethics, which dedicate their main attention to the situation of existence of life on Earth, which raises threats in terms of the prospects of survival of humanity and bio-species, analyzes the circumstances and motives of formation of ecological ethics and states the place of the subject in the applied ethics. Today ecological ethics is an important composite part of the society, a person and culture. It forms the nucleus for ecological nurturing, encourages the improvement of environment protection, mitigation of ecological imbalance and sharing the space with other species. The ecological ethics cover the traditional, i. e. humanitarian and the new, i. e. the scientific “cultures”. The psychological – ontogenetic aspect of sharing of ecological – moral conscience of an individual, which is especially important for ecological ethics is analyzed. The publication states that only in the process of historical – cultural development the people’s agreement to live in harmony with the nature can come into existence. Ecological education of inhabitants and their amassment in order to resolve the vitally important problems determines the birth of the new traditions, formation of ecological ethos and sowing the seeds of the global environment protection morals.

ISBN:
9789986865254
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13442
Updated:
2020-10-09 16:06:00
Metrics:
Views: 32
Export: