Valdymo apskaitos informacijos tikslinis naudojimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valdymo apskaitos informacijos tikslinis naudojimas
Alternative Title:
Objective use management accounting information
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2005, t. 32, p. 34-48
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama valdymo apskaitos teikiamos informacijos tikslinio naudojimo problema, kuriai iki šiol teorijoje ir praktikoje skiriama nepakankamai dėmesio. Šio straipsnio tikslas – suformuoti valdymo apskaitos tikslinio naudojimo kryptis ir aprašyti svarbiausią informaciją nurodytiems tikslams pasiekti. Tyrimo objektas – valdymo apskaita, kaip informacijos rinkimo, klasifikavimo ir apibendrinimo sistema. Kalbant apie valdymo apskaitos informacijos tikslinio naudojimo efektyvumą, autorius pabrėžia sekančius dalykus: - visa parengta valdymo apskaitos informacija, o ne tik tam tikra dalis turi būti naudojama; - tik naudojama valdymo apskaitos informacija įgauna savo vertę; - vertingiausia ta valdymo apskaitos informacija, kuri naudojama nuolat ir įvairiems bei operatyviems tikslams. Suformuluotos penkios valdymo apskaitos informacijos tikslinio naudojimo kryptys: valdymo sprendimams priimti; produkcijos kainoms nustatyti; produkcijos kokybei gerinti; investiciniams projektams įvertinti ir įmonių veiklai analizuoti. Pateikiama, kokia valdymo apskaitos informacija labiausiai reikalinga nurodytiems tikslams pasiekti.Reikšminiai žodžiai: Valdymo apskaita; Apskaitos informacija; Management accounting; Management accounting information.

ENThe paper discusses the problem of objective use of management accounting information, to which insufficient attention has been paid in theory and practice, so far. The purpose of this article is to develop the trends of objective use of management accounting and to describe the main information to reach the aforementioned objectives. The object of analysis is management accounting as a system of information collection, classification and summarizing. When speaking about the effectiveness of objective use of management accounting information, the author emphasizes the following matters: - all prepared management accounting information, not only a certain part of it should be used; - only the usable management accounting information acquires its value; - the most valuable is that management accounting information, which is used constantly and for different operative purposes. Five trends of objective use of management accounting information have been developed: to make management decisions; to determine cost of production; to improve quality of production; to evaluate projects of investing; and to analyze activity of enterprises. It is presented, what kind of management accounting information is most required to reach the mentioned objectives.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/317
Updated:
2018-12-17 11:31:55
Metrics:
Views: 49    Downloads: 10
Export: