Išlaidų klasifikavimo informacijos naudojimas įvairiems įmonių veiklos tikslams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išlaidų klasifikavimo informacijos naudojimas įvairiems įmonių veiklos tikslams
Alternative Title:
Usage of information on costs classification for various purposes of enterprises’ activities
In the Journal:
Informacijos mokslai . 2019, t. 86, p. 157-173
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Išlaidos; Išlaidų klasifikacijos informacijos fondas; Išlaidų rūšys; Lietuvos įmonių išlaidų analizė
EN
Cost; Cost analysis of Lithuanian enterprises; Fund of information of cost classification; Types of cost
Summary / Abstract:

LTIšlaidų esmės, reikšmės ir galimybių jas mažinti suvokimas yra vienas svarbiausių verslo įmonių sėkmės veiksnių. Straipsnyje nagrinėjama išlaidų prigimtis, svarba ir jų apibūdinimas. Pateikiama Lietuvos verslo įmonių išlaidų apimtis, dinamika ir struktūra 2013–2017 metais. Susisteminti išlaidų klasifikavimo požymiai, kuriais remiantis galima nustatyti, kokiems tikslams išlaidų informaciją panaudoti. Pateikiama išlaidų klasifikavimo informacijos naudojimo konkretiems tikslams metodika, kurią sudaro trys etapai: 1) išlaidų klasifikavimo informacijos fondo panaudojimo galimybių numatymas; 2) išlaidų klasifikavimo informacijos panaudojimo tikslų nustatymas; 3) išlaidų klasifikavimo informacijos fondo panaudojimo efektyvumo įvertinimas. Svarbiausiu šiame procese laikytinas antrasis etapas, nes formuojant ir naudojant išlaidų klasifikavimo informacijos fondą iškelti tikslai nulemia šios informacijos poreikį ir paskirtį. Atsižvelgiant į šį aspektą siūloma išskirti tris pagrindinius išlaidų klasifikavimo informacijos tikslus: buhalterinės apskaitos sistemai tvarkyti ir tobulinti, įmonės valdymo sistemai tobulinti ir įmonės veiklos rezultatams nustatyti ir gerinti. [Iš leidinio]

ENUnderstanding the essence and significance of costs, as well as the possibilities of how to decrease them, is one of the most important conditions for enterprises to succeed. The article analyzes the nature, importance, and description of costs. The volume, dynamics, and structure of Lithuanian enterprises’ costs for the period of 2013–2017 is provided. Features of costs classification, based on which one can determine on what purposes the information on costs may be used, are systematized. The methodology of the usage of information on costs classification for specific purposes is provided. It is comprised of three stages: 1) the foresight of opportunities for the usage of the information fund of costs classification; 2) the setting of goals for the usage of information on costs classification; 3) the evaluation of the effectiveness of the usage of the information fund of costs classification. The second stage should be considered the most important one in this process, because when the information fund of costs classification is being shaped and used, the set goals determine the need and purpose of such information. Taking this aspect into account, it is suggested to distinguish the three main goals of the information on costs classification: the administration and improvement of the accounting system, the improvement of the enterprise’s management system, as well as the establishment and improvement of the enterprise’s activity results. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83355
Updated:
2020-07-09 21:16:37
Metrics:
Views: 33    Downloads: 1
Export: