"Kaštai" - vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Kaštai" - vengtina svetimybė ar ekonomikos teorijos neišvengiamybė?
Alternative Title:
"Kaštai" - a barbarism to be avoided or an inevitability of economic theory?
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2013, 86, p. 265-308
Keywords:
LT
Norma; Sąvoka; Skolinys; Terminas; Vartosena; Vengtina svetimybė; Žodžio reikšmė.
EN
Barbarism to be avoided; Concept; Loanword; Meaning of the word; Norm; Term; Use.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama žodžio, neatitinkančio kodifikuotosios normos, vartosenos atvejis: daiktavardžio „kaštas“ vartojimas ekonomikos srityje. Remiantis šio žodžio ir visos terminų grupės vartosenos ekonomikos teorijos vadovėliuose aukštosioms mokykloms bei ekonomikos terminų žodynuose analize, straipsnyje siekiama nustatyti veiksnius, lemiančius normos ir vartosenos atotrūkį. Vienas iš tokių veiksnių – įvairiuose žodynuose ir norminimo leidiniuose aptariamo daiktavardžio vertinimas skiriasi. Variacijų gausa lemia žodžio paplitimą bendroje vartosenoje, tačiau, ekonomikos teorijoje šis skolinys perteikia specialią reikšmę. Ekonomikos teorijos tekstų, nurodančių žodį „kaštai“ kaip ekonomikos teorijos terminą, analizė taip pat atskleidžia žodžio nepakeičiamumo priežastis: siūlomi pakaitai „išlaidos“, „lėšos“, „sąnaudos“ sąvokos reikšmės pakankamai neperteikia; be to, jie toje pačioje srityje vartojami kitomis reikšmėmis. Terminas „išlaidos“ dar ir skiria ekonomikos teorijos ir buhalterinės apskaitos sritis. Kadangi lietuvių kalboje nerandama tinkamo atitikmens, vartojamas skolinys. Vienas iš žodį „kaštai“ ekonomikos teorijoje palaikančių veiksnių – jo paplitimas įvairiose kalbose, ne tik lenkų kalboje, iš kurios, manoma, jis atėjo į lietuvių kalbą. Šiuolaikiniai tyrimai rodo, kad šios šaknies žodžiai yra vartojami ir kitose Europos kalbose.Skolinio vartojimą palaiko faktas, kad ekonomikos teorija kuriama anglų kalba ir sąvokų išdėstymas anglų kalboje turi įtakos sąvokoms lietuvių kalboje. Kita vertus, termino „kaštai“ vartosena ekonomikos srityje – gana sena. Termino norminimas nėra nuoseklus, jis yra įsitvirtinęs ekonomikos kalboje, priešingai nei nauji anglicizmai, be to, lietuvių kalboje adaptavęsis fonetiškai ir morfologiškai. Jo pakeitimas reikštų seniai susiformavusios ekonomikos mokslo sąvokų sistemos reformą; tačiau dar didesnė problema yra ta, kad siūlomi pakaitai neperteikia termino reikšmės ekonomikos teorijoje. Taigi, tolesnė specialiosios srities vartosena turėtų spręsti, ar ieškoti naujų pakaitų, ar, laikantis pastovumo principo, toliau vartoti terminą „kaštai“. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article addresses a case of word use which is in disagreement to the codified norm – the use of the noun "kaštas" (English "cost) in the economic language. Based on the analysis of the use of this word and the whole group of terms formed with it in the economic theory textbooks for higher education institutions as well as the treatment of the term in the dictionaries of economic terms, the article aims to find out the factors determining the contradiction between the norm and actual use. A rather varied evaluation of the noun "kaštas" in terms of norm in various dictionaries and standardising publications is considered one of such factors. Such norm variations is one of the factors of the spread of this word in the actual use, however, this loanword is special by its spread in a special area exclusively – economic theory. It means that the theory employs this word as a term for rendering a special meaning. The analysis of the texts on economic theory, revealing the meaning of the word "kaštai" as a term of economic theory, also unravels the reasons of the word’s insusceptibility to corrections: the proposed replacements "išlaidos" (expenses), "lėšos" (funds), "sąnaudos" (expenditure) do not render the meaning of the word; what is more, they are used in the same area in different meanings. The term "išlaidos" also separates the spheres of economic theory and accounting. Whereas a Lithuanian word rendering the specific meaning is lacking, the loanword is used. One of the factors in favour of the use of the loanword is also its spread in various languages, not only Polish, which was considered the source of arrival of this word in Lithuanian dialects. Contemporary interaction with other world languages shows that the word of this root is also used in other European languages.The loanword is also supported by the fact that economic theory is predominantly created in English and the arrangement of concepts in it has influence on the arrangement of Lithuanian concepts. On the other hand, the use of the term "kaštai" in the economic sphere is rather old. As the norm of this word tends to vary and it is being corrected from time to time, it has already established itself in the economic language and, in contrast to the new Anglicisms, it has been adapted in Lithuanian phonetically and morphologically. Its replacement would mean the reformation of the longestablished system of concepts in the science of economics; however, the major problem pertains to the fact that the replacements proposed to date do not render the meanings of this word in the economic theory. It should be up to the representatives of the economic theory, i.e. authors of new textbooks and compilers of the dictionaries of terms, to decide whether it is meaningful to search for new replacements or to support the long-established system of concepts. [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54727
Updated:
2020-12-17 16:07:10
Metrics:
Views: 73    Downloads: 7
Export: