Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549-1616) : wojewoda wileński

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549-1616): wojewoda wileński
Publication Data:
Warszawa : Semper, 2000.
Pages:
381 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Wstęp — 1. Ród Radziwiłłów. Mikołaj Radziwiłł Czarny — 2. Elżbieta z Szydłowieckich Radziwiłłowa. Dieciństwo i studia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła. Konwersja na katolicyzm — 3. Wobec unii z Polską. W czasie dwóch pierwszych bezkrólewi — 4. Czasy rządów Stefana Batorego. Początki choroby. Konflikt z bratem Jerzym. Podczas wojny z Moskwą. Pielgrzymka do ziemi świętej. Powstanie Peregrynacji. Ślub z Elżbietą Eufemią Wiśniowiecką — 5. Poglądy religijne i pobożność Sierotki. Jego fundacje katolickie. Działalność drukarni radziwilłowskiej. Stosunek do innych wyznań i religii. Żydzi i tatarzy w dobrach Radziwiłła — 6. Nieśwież jako centrum dóbr Sierotki. Opieka Radziwiłła nad innymi jego miastami (przywileje i inwestycje budowlane). Sierotka jako mecenas sztuki i nauki. Pozostałe zainteresowania Radziwiłła. Dwór Nieświeski. Mapa Radziwwiłłowska — 7. Sprawy majątkowe. Utworzenie ordynacji radziwiłłowskich. Charakterystyczne cechy gospodarki w dobrach Sierotki. Stosunek do poddanych — 8. Wygląd zewnętrzny. Cechy charakteru. Poglądy polityczne oraz społeczne. Rodzina. Edukacja i wychowanie synów — 9. Czasy panowania Zygmunta III. Sierotka jako przywódca regalistów na Litwie. Podczas rokoszu. Pogłębianie się choroby Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła. Śmierć i pogrzeb — Zakończenie — Itinerarium Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki 1549–1616 — Bibliografia — Genealogia Radziwiłłów — Indeks osobowy.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vilniaus vaivada; Giminė; Didikai ir magnatai; Fundacijios; Katalikybė; Potridentinė reforma; Mecenatystė; Piligriminė kelionė.
EN
The Grand Duchy of Lithuania; Voivode of Vilnius; Family; Magnates; Foundations; Catholicism; Post-Trent reform; Patronage; Pilgrimage.
Summary / Abstract:

LTTomo Kempos monografija „Vilniaus vaivada Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549-1616)“ skirta šio Lenkijos ir Lietuvos magnato biografijai. Tai viena ryškiausių XVI-XVII a. pirmosios pusės asmenybių, gerai žinoma iš istoriografijos dėl nuopelnų kuriant visai Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei (LDK) svarbų kultūros ir ekonomikos židinį Nesvyžiuje, reikšmingo politinio vaidmens. Monografijoje siekiama ištirti klausimus, mažiausiai liestus ligšiolinėje istoriografijoje, atskleisti M.K. Radvilos asmenybės bruožus ir pažiūras. Mažai žinoma apie jo vaikystę ir religijos keitimo aplinkybes. Jo gyvenimą iš esmės pakeitė dvasinis lūžis dėl nepagydomos ligos ir piligriminė kelionė į Jeruzalę. Kunigaikštis tapo atsidavusiu Dievui kataliku ir gailestingu krikščionimi. Vis dėlto, kaip ir kiekvienam magnatui, jam nebuvo svetimi išdidumas ir savo galios suvokimas. Būdamas nepaprastai religingas, kaip niekas kitas prisidėjo prie katalikybės pozicijų sustiprino LDK ir protestantų išstūmimo. Siekdamas religinių tikslų, tapo aktyviu politiku, buvo senato narys. Nors priklausė lenkų kultūrai, visuomet pabrėždavo savo lietuvišką kilmę, atrodo, šiek tiek mokėjo lietuviškai. Sąmoningai siekė sustiprinti LDK ekonominį bei politinį svorį Abiejų Tautų Respublikoje, buvo itin stambaus masto kultūros mecenatas. Rūpinosi LDK įtvirtinimu politiniame Europos žemėlapyje, todėl ėmėsi iniciatyvos išleisti jos žemėlapį (vadinamąjį Radvilų žemėlapį, ilgai buvusį svarbiausiu kartografinių žinių apie LDK šaltiniu).

EN"Vilniaus vaivada Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549-1616)" monograph [Vilnius Voivode Mikołaj Krzysztof Radziwiłł the Little Orphan] by T. Kempa is dedicated to the biography of this Polish and Lithuanian noble. He was among most prominent personalities of the 16th - early 17th C., well known from historiography for his merits in creating the cultural and economic centre in Nesvyžius, which was very important for the Grand Duchy of Lithuania (GDoL), his significant political role. The author attempts to discuss the issues least covered in the hitherto historiography, to reveal the character and attitudes of M.K. Radziwiłł. There is scarce information about his childhood and religion conversion, his life dramatically changed after his spiritual breakthrough caused by incurable illness and pilgrimage to Jerusalem. The prince turned into a devoted Catholic and compassionate Christian. Nevertheless, same as others, Radziwiłł was not free of pride and perception of his power. Being extremely religious, he made huge contributions to the consolidation of Catholicism in the GDoL and driving protestants out of the country. In pursuit of religious goals, he became an active politician, was a member of the senate. Despite belonging to the Polish culture, he always emphasised his Lithuanian origin, he supposedly had scarce knowledge of Lithuanian. He put conscious efforts into increasing the economic and political weight of the GDoL in the Republic of Two Nations, was a cultural patron of a very large scale. Radziwiłł was engaged in consolidation of the GDoL in the political map of Europe, therefore he took an initiative of publishing a European map (so-called Radziwiłł map, which for a long time remained the most important source of cartographic knowledge about the GDoL).

ISBN:
8386951524
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39785
Updated:
2022-02-18 14:27:10
Metrics:
Views: 47    Downloads: 1
Export: