Vincentas Smakauskas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vincentas Smakauskas
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001.
Pages:
271 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Prologas — Vincento Smakausko laikai. Vilniuje 1797–1822. Peterburge 1823–1829. Lietuvoje 1829–1841. Varšuvoje 1841–1862 — Tapyba. Buitinis žanras. Istorinės kompozicijos. Portretai ir peizažai. Skulptūra. Piešiniai — Lietuvos dailės istorijos pradininkas ir kronikininkas — Istorinių kultūros paminklų tyrinėtojas — Grafika, ofortas, litografija. Ksilografija. „Vitolio rauda“ — Smakausko medžio raižinių katalogas — Smakausko medžio raižinių vertinimas — Smakausko fenomenas — Smakausko ksilografijų vertinimas lietuvių spaudoje — Epilogas — Streszczenie — Summary — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Grafika; Juozapas Ignacas Kraševskis; Ksilografija; Lietuvos dailė, XIX amžius; Skulptūra; Smakauskas Vincentas; Tapyba; Vilniaus dailės mokykla; Vincentas Smakauskas; „Vitolio rauda“.
EN
Graphic arts; Juzef Ignacy Kraszewski; Lithuanian art, 19th century; Painting; Sculpture; Smakauskas Vincentas; Vilnius art school; Vincentas Smakauskas (Smokowski); Woodcut (xylography); „Witolio rauda“ („Vitolis' Lamentations“).
Summary / Abstract:

LTMonografija apie XIX a. dailininką, Vilniaus meno mokyklos auklėtinį Vincentą Smakauską – paskutinė ir bene ilgiausiai rašyta Vlado Drėmos (1910-1995) knyga. Veikalo, kurį autorius anonsavo jau penktajame dešimtmetyje, rengimas užtruko vos ne pusę amžiaus. Susižavėjęs ksilografijos pionieriaus kūryba, V. Drėma ilgai ir kruopščiai rinko išsibarsčiusius V. Smakausko gyvenimo ir kūrybos faktus, sudarinėjo dailininko darbų katalogą. Ir nors tų kūrinių iki mūsų dienų išliko palyginti nemažai, jie išblaškyti po daugelį Lietuvos ir Lenkijos rinkinių. „Geležinės uždangos“ sąlygomis didelė dalis Lenkijoje saugomo V. Smakausko palikimo V. Drėmai buvo neprieinama, ir jei ne Varšuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus dr. S. Lorentzo parama, monografijos rašymas būtų buvęs dar komplikuotesnis. Atrodo, kad ir pats autorius nelabai tikėjo baigsiąs šį darbą, nes viename iš pasiūlymų „Vagos“ leidyklai (1987 m.) apsiribojo tik V. Smakausko medžio raižinių albumu su įžanginiu tekstu. Tačiau tuomet šis projektas nebuvo įgyvendintas, o albumas išaugo į monografiją, kurios rankraštis jau po V. Drėmos mirties pasiekė Vilniaus dailės akademijos leidyklą. Nors monografijoje pagrindinis dėmesys sutelktas V. Smakauską kaip medžio raižytojų virtuozą, leidykla, suvokdama būtinybę kiek įmanoma plačiau pristatyti ir kitas dailininko kūrybos sritis, siekė kuo didesnės iliustracijų įvairovės. Greičiausiai į knygą pateko net tokių darbų, kurių jos autorius net neįtarė egzistuojant. Antra vertus, ne visų kūrinių, kuriuos V. Drėma norėjo matyti savo veikale, reprodukcijas pavyko gauti.

ENThe monograph about Vincentas Smakauskas, the 19th c. painter who graduated from Vilnius Art School, is the last book by Vladas Drėma (1910–1995) and it took almost the longest time to write it. The preparation of the work, which had been announced by the author already in the 1940s, took almost half a century. Impressed by the creation of the pioneer of xylography, Drėma thoroughly for a long time collected the scattered facts of the life and creation of Smakauskas and compiled the catalogue of the painter’s works. Although relatively many works have survived to date, they are scattered among many Lithuanian and Polish collections. Under the conditions of the Iron Curtain the major share of Smakauskas’ heritage kept in Poland was inaccessible to Drėma, and if not for the support of Dr. S. Lorentz, Director of the National Museum of Warsaw, writing of the monograph would have been even more complicated. It seems that the author himself was not very certain about finishing this work, because one of his proposals to the Vaga publishing house (1987) was limited only to the album of Smakauskas’ wood carvings and an introductory word. However, the project was not implemented, and the album grew into a monograph, the manuscript whereof reached the publishing house of Vilnius Academy of Arts after Drėma’s death. Although the monograph focuses on Smakauskas as the virtuoso of wood carving, the publishing house perceived the necessity to as widely as possible present other areas of the artist’s creation and sought a great diversity of illustrations. It could most probably be that the book contains such works that the author did not even imagine existing. On the other hand, not all reproductions of the works that Drėma wanted to see in this publication could be obtained.

ISBN:
9986571693
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39766
Updated:
2013-04-29 00:33:02
Metrics:
Views: 94
Export: