Teisės aiškinimo probleminiai aspektai

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėTeisės aiškinimo probleminiai aspektai
Kita antraštė
  • Problematic aspects of legal interpretation
  • Problematic aspects of law interpretation
AutoriaiSpruogis, Ernestas
LeidinyjeJurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 8 (86), p. 56-62
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTteisės aiškinimas; teisės struktūra (sistema); teisės šaltiniai; konstitucija; Konstitucinis Teismas
ENlaw interpretation; system (structure) of law; sources of law; constitution; Constitutional Court
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje pabrėžiama, kad „grynojo" teisės aiškinimo, kurį doktriniškai pagrindė H. Kelsenas, kai teismai l sės aiškinimo procese naudoja tik teisines priemones, iš esmės būti negali. Teisės reiškinys priklauso nuo faktų - ir vertybinių, ir deskriptyvių, todėl teismai, konstruktyviai aiškindami teisę, turi tirti ir faktines bylos aplinkybes. Straipsnyje pabrėžiama, kad kiekvienas socialinis, deskriptyvus, nenorminis faktas yra vertybinis ta prasme, kad jį galima vertinti per blogio ir gėrio, sąžiningumo ir nesąžiningumo sąvokas; dar daugiau, tie socialiniai faktai, jei jie priimami teismo kaip visuomenės normalaus gyvenimo dalis, visada yra nulemti vertybinių faktų arba visuomenės vyraujančios kultūros ir sąmonės. Lietuvos Konstitucinis Teismas, nors ir yra „normų teismas", taip pat tiria faktines aplinkybes. Tai jis daro visada, kai tiria teisės aktų leidybos procedūrų teisėtumą. [Iš leidinio]

ENThe article emphasises that H. Kelsen’s “pure” interpretation of law, when courts use only legal measures in the process of interpretation, is essentially impossible. Legal phenomena depend on both normative and descriptive facts. Therefore, in interpreting the law constructively, the courts must examine the factual circumstances of the case as well. The article emphasises that every social, descriptive and non-normative fact is actually normative, in the sense that it may be viewed in terms of the concepts of the evil and the good, honesty and dishonesty. Furthermore, if those social facts are regarded by the court as part of the normal life of the society, they are always determined by the values or the dominant culture and mentality of the society. Although the Constitutional Court of Lithuania is the “court of norms”, it examines factual circumstances as well whenever it examines the legality of legislative procedures.

ISSN1392-6195, 2029-2058
Mokslo sritisTeisė / Law
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6288
Atnaujinta2018-12-17 11:48:52
Metrika Peržiūros: 3    Atsisiuntimai: 2