Konstitucija monocentrinėje teisės sistemoje : Gediminas Mesonis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucija monocentrinėje teisės sistemoje: Gediminas Mesonis
Alternative Title:
Constitution in the monocentrist legal system
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2008, Nr. 4, p. 220-241
Keywords:
LT
Konstitucija; Konstitucijos nuostatų interpretavimas; Konstitucinė justicija; Konstitucinė teisė, monocentrinė teisės sistema; Monocentrinė teisės sistema; Oficialioji konstitucinė doktrina; Policentrinė teisės sistema.
EN
Constitution; Constitutional justice; Interpretation of constitutional norms; Monocentric legal system; Official constitutional doctrine; Polycentric legal system.
Summary / Abstract:

LTKonstitucija, kaip aukščiausios teisinės galios aktas, ne tik užtikrina savo išskirtinę padėtį teisės sistemoje, bet ir imperatyviai nulemia visos teisės sistemos normų hierarchinį apibrėžtumą. Dėl konstitucijos teisinės galios prioriteto sukuriama monocentrinė teisės sistema. Autoriaus teigimu, Konstitucijos expressis verbis forma nekeičia pačios konstitucijos reikšmės, užtikrinant teisės sistemos hierarchinį funkcionalumą, todėl bet kokios raiškos konstitucijos expressis verbis forma yra pakankama, kad jos pagrindu būtų sprendžiamas ir išsprendžiamas bet kuris šios teisės sistemoje kylantis teisėtumo klausimas. Monocentrinės teisės sistemos logika nulemia poreikį turėti oficialiąją konstitucinę doktriną, kurios egzistavimas ir raida realiai garantuoja konstitucingumo ir teisėtumo užtikrinimo pagrindą. Konstitucijų kūrėjai, kad būtų išvengta teisės sistemos vidinio nefunkcionalumo, joje yra numatę institucijas, turinčias įgaliojimus - monopolį - formuluoti galutinę konstitucijos interpretaciją. Tvirtinama, kad vienas iš teisės konstitucionalizavimo procesą nulemiančių veiksnių yra sietinas su konstitucinės justicijos institucijų įgaliojimais, kylančiais iš funkcijos užtikrinti teisės aktų konstitucingumą. Galiausiai autorius teigia, jog valstybių konstitucijose konstitucinės justicijos institucijoms suteikus teises ir pareigas oficialiai aiškinti konstitucijas, jų aiškinimai tam tikru požiūriu tapo “pačia konstitucija“, nes be jų konstitucijos suvokimas gali būti tik subjektyvus.

ENConstitution as the highest act of legal power not only ensures its exceptional position in legal system, but imperatively predetermines hierarchical certainty of regulations of all legal system. According to the author, that ensuring hierarchical functionality of legal system, expressis verbis form of Constitution doesn’t change the meaning of Constitution itself. Therefore any expression of expressis verbis form of Constitution is sufficient basis to solve and resolve any question of legality arising in this legal system. The logic of monocentric legal system predetermines a demand to have an official constitutional doctrine. The existence and the development of this doctrine ensure the basis of constitutionality and legality. In order to avoid internal dysfunction of legal system, constitution creators foresee institutions that have a warrant – monopoly – to formulate the final interpretation of constitution. It is affirmed, that one of the factors that predetermine the process of law constitutionalization is connected with institution powers of constitutional justice arising from a function to ensure constitutionality of legal act. Finally the author says that when the constitution of the state gives the institutions of constitutional justice the right and responsibility to interpret constitutions officially, their interpretation according to some attitude became the constitution itself. The perception of constitution without interpretation can be only subjective.

ISSN:
1822-4520
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26376
Updated:
2021-03-15 11:06:30
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: