Teisės aiškinimas ir jo privalomumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisės aiškinimas ir jo privalomumas
Alternative Title:
On mandatory interpretation of law
In the Journal:
Teisės problemos. 2004, Nr. 2 (44), p. 8-29
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama teisės aiškinimo vieta teisės sistemoje. Tuo tikslu analizuojama, kuo skiriasi teisės aiškinimas nuo teisės normos, nagrinėjamos oficialaus teisės aiškinimo, autentiško teisės aiškinimo, teisės aiškinimo privalomumo, taip pat teisės aiškinimo akto, autentiško, plečiamojo bei siaurinamojo teisės aiškinimo sąvokos. Ši teorinė analizė pateikiama, siekiant atsakyti į svarbius darbo praktikoje kylančius klausimus. Pvz., kokiais atvejais gali kilti teisinė atsakomybė dėl teisės pažeidimo subjektui, kuris, kaip paaiškėjo, vadovavosi klaidingu teisės aiškinimu. Kaip ir kokiais atvejais teisės subjektas privalo paklusti teisės aiškinimui. Daugiausia dėmesio straipsnyje skiriama norminio pobūdžio teisės aiškinimui. Gilinamasi ir į autoritetingų specialistų pateiktą oficialų teisės aiškinimą, ypač jei jis įforminamas kaip kompetentingos valstybės institucijos dokumentas. Apie Lietuvoje privalomo teisės aiškinimo problemą kalbama iš dviejų teisinei praktikai aktualių teorinių pozicijų: pozityvizmo ir realizmo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisinis samprotavimas; Teisė; Teisės aiškinimas; Teisės aktų interpretavimas; Teisės norma ir jos interpretacija; Interpretation of law; Interpretation of legal acts; Law; Legal norm and its interpretation; Legal reasoning.

ENThe article analyses the role of interpretation of legal acts in a system of law. Conventional approaches towards interpretation of law are questioned and the analysis aims to describe once more the dividing line between a norm and an interpretation of a norm, the definition of official, authentical, mandatory interpretation of law, as well as an interpretation which makes a meaning of a norm wider or narrower comparing to initial perception. This analysis is used to answer practical questions of legal reasoning. Most important among them is when a legal subject is obliged to obey the interpretation of law, as well as possibility to apply legal sanctions if the act of a legal subject contradicts a law, but does not contradict the law, as it was interpreted before. The article focuses on normative interpretation in Lithuanian legal system. The article also compares approach used by positivistic and sociological - realistic theories of law. This helps to identify different levels of authentical interpretation and to provide tools for practical legal reasoning. [From the publication]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39593
Updated:
2016-12-22 12:55:25
Metrics:
Views: 192
Export: