Konstitucijos interpretavimo samprata

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucijos interpretavimo samprata
In the Book:
Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės teisės aktualijos / sudarytojas Haroldas Šinkūnas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020. P. 115-133
Contents:
Įvadas — 1. Konstitucijos interpretavimas kaip esminis Konstitucijos sampratos elementas — 2. Konstitucijos interpretavimo metodologija Lietuvoje — 3. Konstitucijos sisteminio (holistinio) interpretavimo metodologijos tinkamumo pavyzdys — Išvados ir apibendrinimai.
Keywords:
LT
Konstitucija; Konstitucijos interpretavimas; Konstitucijos interpretavimo metodai; Konstitucinis teismas.
EN
Constitution; Constitutional Court; Interpretation of the Constitution; Methods of interpreting the Constitution.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje Konstitucijos interpretavimas yra nagrinėjamas konstitucionalizmo sampratos (Vakarų teisės tradicijos) kontekste2. Čia reikėtų priminti, kad minėtoji konstitucionalizmo samprata apie Konstituciją verčia mąstyti trejopai: i) kaip apie įvairių Konstitucijos sampratų studijas (tokią Konstitucijos paradigmą sąlygiškai galima vadinti filosofiniu konstitucionalizmu), ii) kaip apie esminių jos turinio principų ar vertybių identifikavimą (tokią Konstitucijos sampratą galima vadinti vertybinio turinio konstitucionalizmu) ir iii) kaip apie Konstituciją, susijusią su jos interpretavimo metodologija (ją vadinsime interpretaciniu arba metodologiniu konstitucionalizmu). Viena vertus, kiekviena iš šių Konstitucijos paradigmų gali būti vienintelė šiuolaikinio konstitucionalizmo tyrimo samprata, kad ir kokį Konstitucijos sampratos atskaitos tašką pasirinktume. Kita vertus, visi trys požiūriai yra būtini siekiant kompleksinio konstitucionalizmo suvokimo. Tam tikras šio konstitucionalizmo sampratos išeities taškas yra trys jos turinio konstitucinės vertybės3: teisinė valstybė, demokratija ir žmogaus teisės, kurios ne tik atspindi vadinamąjį (turinio) vertybinį konstitucionalizmą, bet yra susijusios ir su filosofinio bei interpretacinio konstitucionalizmo sampratomis. [Iš straipsnio, p. 115]

ISBN:
9786090703991
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88814
Updated:
2021-02-02 19:07:01
Metrics:
Views: 94
Export: