Motives in support of judicial activism : critique and ethics of restrained adjudication as an alternative

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Motives in support of judicial activism: critique and ethics of restrained adjudication as an alternative
In the Journal:
Baltic journal of law & politics. 2009, Vol. 2, Nr. 1, p. 112-134
Keywords:
LT
Teisės mokslas / Legal science; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio kritikos dėmesio centre - dvi ideologinės teminės linijos, naudojamos pagrįsti ir paremti teisminio aktyvizmo reikalingumą aukščiausio lygmens (didesne dalimi) teismų veikloje JAV ir Lietuvoje. Keliama užduotis yra reikšminga teisminio aktyvizmo plėtros teismų praktikoje, taip pat jo aiškaus protegavimo Lietuvos akademinėje bendruomenėje akivaizdoje. Pirmoji tema plėtojama remiantis JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjo John Marshall‘o praktine ir ideologine veikla. Pakankamai akivaizdu, kad Marshall‘o idėjos ir praktinė veikla sukuria ideologinius pagrindus aktyviam ir politiškai įtakingam konstituciniam teismui. Vis dėlto, straipsnyje atkreipiamas dėmesys į tai, kad reikėtų atsižvelgti ir į reikšmingą bei JAV pakankamai išplėtotą Marshall‘o palikimo kritiką. Kita tema remiasi vadinamąja realybės ir teisės kaip teksto priešstata, teigiant, kad pirmoji yra gerokai komplikuotesnė nei antroji. Tai tariamai paremia tvirtinimus, kad teisėjavimas neišvengiamai turi įgauti precedento (t.y. teisės kūrimo, o ne teisės aiškinimo) formą, ar kad teisės aiškinimo paskirtis yra užpildyti teisinio teksto spragas ar ištaisyti jo trūkumus (vadinamoji interpretacinio pakankamumo tezė). Šiuo atžvilgiu straipsnyje siūloma skirti deramą dėmesį pasekmėms, kurias abiejų tvirtinimų realizavimas kelia valstybės politinei santvarkai. Straipsnyje ne tik bandoma užpildyti minėtąsias kritinės perspektyvos spragas, bet ir pasiūloma nuosaikaus teisėjavimo etikos pozicija kaip alternatyva teisminio aktyvizmo propagandai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisės aiškinimas; Teismo aktyvumas; Legal interpretation; Judicial activism; įstatymo aiškinimas; Aukščiausiasis teismas; Supreme court.

ENThe paper concentrates, from the critical perspective, on two general ideological themes used to support and welcome judicial activism mainly in the jurisprudence of the highest level courts of the United States and Lithuania. This task is relevant in light of the judicial activism spreading in court practices, as well as its clear embrace in the academic community of Lithuania. The first theme focuses on the practice and ideology of Justice John Marshall. It is rather evident that the Marshallian ideas and activities form an ideological basis for an active and politically powerful constitutional court. However, due regard should be paid to the critique of the Marshallian heritage. The other theme is built on the juxtaposition of reality and the law as text, the former being much more complicated. This allegedly supports the theses either that adjudication could not avoid taking the form of precedent (the creation of law rather than the interpretation of law), or that judicial interpretation is meant to fill the gaps or fix inconsistencies in the legal text (the so-called thesis of interpretative sufficiency). However, due regard should be paid to the consequences of the realization of both theses to the political framework of the state. This article attempts to fill in these aforementioned gaps in critical attention with compensatory critique, as well as to suggest an alternative approach to the propaganda of judicial activism - an ethics of restrained adjudication. [From the publication]

ISSN:
2029-0454
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21008
Updated:
2018-12-17 12:27:33
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: