Mokytojų savivaldaus mokymosi kompetencijų raiška besimokančioje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokytojų savivaldaus mokymosi kompetencijų raiška besimokančioje mokykloje
Alternative Title:
Manifestation of teachers' self-directed learning competences in the learning school
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2010, Nr. 15, p. 80-94
Keywords:
LT
Besimokanti organizacija; Mokytojų savivaldaus mokymosi kompetencijos besimokančioje mokykloje; Savivaldus mokymasis.
EN
Learning; Learning organisation; Learning organization; Self-directed; Self-directed learning; Teachers self-directed learning competencies in the learning school; Teachers'self directed learning competenciesin the learning school.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje savivaldus mokymasis nagrinėjamas kaip besimokančios mokyklos naujos edukacinės kultūros darinys. Savivaldaus mokymosi samprata pagrindžiama moderniomis mokymo(si) teorijomis, išryškinamos savivaldaus mokymosi kompetencijos, suteikiančios besimokančiajam naują socialinę-kognityvinę patirtį, statusą bei vaidmenis. Per empirinį tyrimą gauti rezultatai leidžia teigti, jog mokytojams būdingi šie savivaldaus mokymosi gebėjimai ir kompetencijos: gebėjimas palaikyti individualius mokymosi poreikius įvairiose aplinkose, orientuojantis ne tik į profesinį pedagogo vaidmenį, bet ir į šeimos, visuomenės nario statusą, taip pat pedagoginės veiklos edukacines-vadybines funkcijas (gebėjimą valdyti mokymosi procesą, prisiimti atsakomybę už mokymosi veiklą, rezultatus). [Iš leidinio]

ENThe article deals with self-directed learning as a formation of new educational culture of the learning school. The conception of self-directed learning is grounded on modern teaching/learning theories; competencies of self-directed learning, providing the learner with new social-cognitive experience, status and roles, are highlighted. The results of the empirical research enable to state the following self-directed learning abilities and competencies, characteristic to teachers: the ability to maintain individual learning needs in various environments, orientating not only to the teacher's professional role but also to the status of the family, society member and to educationalmanagerial functions of educational activities (the ability to manage the learning process, take responsibility for learning activities, results). [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32141
Updated:
2018-12-17 12:53:53
Metrics:
Views: 87    Downloads: 7
Export: