Varėnos šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Varėnos šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema: disertacija
Alternative Title:
Noun declension system in the subdialect of Varėna
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2013.
Pages:
165 p
Notes:
Disertacija rengta 2008-2012 m. Lietuvių kalbos institute. Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2013. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Varėnos šnekta; Morfologija; Tarmės; Daiktavardis; Linksniavimas; Varėna subdialect; Morphology; Dialects; Noun; Declension system.
Keywords:
LT
Gramatika / Grammar; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Morfologija / Morphology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių kaityba / Inflection.
EN
Morphology; Varėna subdialect.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje remiantis natūraliosios morfologijos teorijos principais išsamiai sinchroniškai aprašoma ir nagrinėjama pietų aukštaičiams priskiriamos Varėnõs šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema. Pirmą kartą, tiriant Varėnos šnektą, taikyti šiuolaikiniai natūraliosios morfologijos metodai. Be to, pirmą kartą: 1) išsamiai aptartos šios šnektos morfologinės skaičiaus, linksnio ir giminės kategorijos; 2) sinchroniškai aprašyta Varėnos šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema, jos struktūriniai požymiai; 3) įvertintas fleksinių formų ikoniškumas, vertikalusis (formų) ir horizontalusis (galūnių) sinkretizmas. Tyrimu nustatyta, kad: 1) Varėnos šnektoje egzistuoja natūrali daiktavardžių linksniavimo tvarka: u, u, a, a1, a2, im, Cm, Cf, if, ē, ā, ā; 2) Varėnos šnektoje yra trys daiktavardžių linksniavimo tipai: vyriškasis (u, u, a, a1, a2 kamienų daiktavardžiai), mišrusis (if, im ir priebalsinių kamienų daiktavardžiai) ir moteriškasis (ā, ā kamienų daiktavardžiai); ē kamienas šnektoje yra izoliuotas; 3) Varėnos šnektos daiktavardžio linksniavimo tipams būdingas laipsniškas suartėjimas; 4) Varėnos šnektoje skirtinos stabiliosios (a, a1, a2, ā, ā, ē) ir nestabiliosios (im, if, u, u, Cm, Cf) fleksinės klasės; 5) Varėnos šnektos sinchroninė daiktavardžio linksniavimo sistema nėra idealiai natūrali, nes skaičiaus ir linksnio kategorijų kodavimas gramatinėje morfemoje (morfologiniame procese) nėra skaidrus – yra neikoniškų fleksinių klasių išvestinių formų ir sinkretinių formų.

ISBN:
9786094110986
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73983
Updated:
2022-01-02 10:51:30
Metrics:
Views: 21
Export: