Lazūnų šnekta

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lazūnų šnekta
Alternative Title:
Lazūnai subdialect
Editors:
Mikulėnienė, Danguolė, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2014.
Pages:
313 p
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Geografinė ir administracinė padėtis; Iš Lazūnų krašto istorijos; Šnektos vardas ir lietuviškieji kaimai; Lazūnų lietuvių skaičius; Svarbesnės Lazūnų šnektos nykimo priežastys; Tautinio atgimimo apraiškos; Šnektos tyrimo apžvalga ir šaltiniai; Lazūniškiai apie savo kraštą, kalbą ir save; Transkripcija — Fonetika: Vokalizmas; Konsonantizmas — Kirtis ir priegaidė: Kirtis; Priegaidė — Morfologija: Daiktavardis; Būdvardis; Skaitvardis; Įvardis; Veiksmažodis; Prieveiksmis; Prielinksnis; Dalelytė; Jungtukas; Jaustukas; Ištiktukas — Apibendrinimas — Sutrumpinimai — Literatūra — Lazūnai Subdialect. Summary.
Keywords:
LT
Aukštaičiai / Aukštaitian dialect; Slavų kalbos / Slavic languages; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTLazūnų šnekta buvo lietuvių kalbos periferinė šnekta, nutolusi į pietryčius už Lietuvos Respublikos sienos Baltarusijoje, Gardino srityje, Vijos rajone. Nors šnekta ilgą laiką kontaktavo ir pamažu tirpo supama slavakalbės aplinkos, ji kalbos istorijoje išlieka kaip viena archajiškiausių rytų aukštaičių vilniškių šnektų. Monografiją sudaro Lazūnų apylinkių vietinės lietuvių kalbos fonetikos ir morfologijos sandaros aprašas. Įvadinėje knygos dalyje aprašoma Lazūnų parapijos ir apylinkės geografinė padėtis, krašto istorija nuo seniausių laikų iki XX a. vidurio. Pateikiami kaimų vardai bei jų etimologija, ten gyvenusių lietuvių skaičius. Iškeliamos pagrindinės lietuvių šnektos nykimo priežastys. Pristatomi svarbiausi Lazūnų krašto bei šnektos tyrėjai ir jų darbai. Fonetikos dalyje detaliai išdėstomos būdingosios Lazūnų šnektos vokalizmo ir konsonantizmo ypatybės. Aptariami dėl glaudžių saitų su slavų kalbomis atsiradę šnektos garsyno pakitimai. Apibūdinami vieni iš pagrindinių prozodijos elementų - kirtis ir priegaidė. Morfologijos dalyje išsamiai aprašomos visos kalbos dalys, atkreipiamas dėmesys į išlaikytas atchajiškas jų ypatybes ir neseniai atsiradusius naujesnius reiškinius. Teiginiai gausiai iliustruojami autentiškais šnektos pavyzdžiais.Reikšminiai žodžiai: Rytų aukštaičiai vilniškiai; Tarmė; Lietuvių šnekta; Lazūnai; Subdialect; South-Eastern Lithuanian subdialect; Lazūnai.

ISBN:
9786094111198
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61826
Updated:
2022-01-21 11:45:28
Metrics:
Views: 68
Export: