Kūrybinės industrijos : nuo kasdienybės revoliucijos iki įdarbintos fantazijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybinės industrijos: nuo kasdienybės revoliucijos iki įdarbintos fantazijos
Alternative Title:
Creative industries: from revolution of everyday life to the working fantasy
In the Journal:
Inter-studia humanitatis. 2006, Nr. 3, p. 66-94
Keywords:
LT
Kūrybos industrijos / Creative industries; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma kūrybinių industrijų Didžiojoje Britanijoje atsiradimo ir kūrybinių industrijų plėtros Lietuvoje istorija. Lietuvos kūrybinių industrijų atvejis yra daugiau populiaraus kultūros valdymo formų mimezė. Po nepriklausomybės atkūrimo kultūra liko valstybės sektoriuje ir tik maža teatrų, meno galerijų, muziejų ir folklorinių grupių dalis tapo privačiomis. Iš kitos pusės, kūrybingojo sektoriaus plėtra - architektūros studijos, dizainas, reklama - buvo interpretuojami ne kaip kultūra, bet kaip privatus verslas. Nebuvo skirta pakankamai dėmesio į komercinio meno ir profesionalaus arba industrinio meno tarpusavio ryšį. Kultūros politika ir kultūros ekonomika Lietuvoje yra silpnai išplėtotos, taipogi šioje srityje beveik nėra atlikta tyrimų. Iš kitos pusės, komercinių TV kanalų pagausėjimas ir laisvalaikio kultūra tampa vis labiau įtakingomis kiekvienais metais. Visi šie politiniai, ekonominiai, visuomeniniai ir žiniasklaidos procesai byloja apie būtinybę plėtoti kūrybines industrijas. Straipsnyje apžvelgiama kūrybinių industrijų Didžiojoje Britanijoje, ypač Niukaslyje, plėtra 1993-2005 metais. Aptariamos tapatybės problemos ir kūrybinių industrijų analizės. Siekiant išanalizuoti kūrybines industrijas, naudojami metodai: standartinė gamybinė klasifikacija, standartinė profesijų klasifikacija, taip pat klasterinė analizė. Vienas iš svarbiausių kūrybinių industrijų plėtros elementų yra "Fantazijų šalys" ir legendos. Straipsnyje analizuojami įvairūs populiariausių parkų atvejai.Reikšminiai žodžiai: Pramogų verslas Lietuvoje; Kūrybinės industrijos; Creative industries; Entertainment business in Lithuania.

ENThe article presents the history of emergence of creative industries in the Great Britain and development of creative industries in Lithuania. The case of Lithuanian creative industries is more of a mimesis of forms of management of the popular culture. After the reinstatement of the Independence the culture remained in the state sector and only a small part of theatres, art galleries, museums and folklore groups became private. On the other hand the development of the creative sector, studies of architecture, design and advertising were interpreted not as a culture, but as a private business. No sufficient attention was dedicated to interrelations between commercial art and professional or industrial art. The politics and economics of culture in Lithuania are not well-developed therefore almost no studies have been performed in the area. On the other hand, the growth of the number of commercial TV channels and the spare time culture becomes more and more influential with each year. All the aforementioned political, economic, social and media processes evidence the necessity of development of creative industries. The article provides an overview of creative industries in the Great Britain, especially Newcastle, during the time period of 1993-2005. The problems of identity and analyses of creative industries are discussed. For the purpose of analyzing creative industries, the following methods are used: standard industrial classification, standard classification of professions and the cluster analysis. Among the most important elements of development of creative industries is “the lands of fantasies” and legends. The article analyses different cases of the most popular parks.

ISSN:
1822-1114
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3852
Updated:
2018-12-17 11:45:18
Metrics:
Views: 90    Downloads: 37
Export: