Kultūros politiką lemia valstybės valdžios apsisprendimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros politiką lemia valstybės valdžios apsisprendimas
Keywords:
LT
Kultūros politika / Cultural policy; Politika / Politics; Politinė ideologija / Political ideology; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTNesame patenkinti kultūrinio Lietuvos gyvenimo administravimu, kritikuojame valdžią dėl nepakankamo finansavimo, trūkstamų įstatymų, kartais apskritai – dėl dėmesio kultūrai stokos. Tačiau pretenzijos valdžiai dažniausiai apsiriboja reikalavimu didinti finansavimo mastą, nors tai nebūtinai situaciją pakeistų. Pirmiausia būtinas politinis apsisprendimas. Demokratinių valstybių vyriausybės sprendimą, kaip reikėtų kultūros sritį administruoti, įprastai įtvirtina kultūros politikos dokumentas. Tačiau Lietuva tikrojo kultūros politikos dokumento vis dar neturi. Kaipgi Lietuvos valdžia turėtų apsispręsti? Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip Lietuvoje veikia valstybinis kultūros politikos modelis, aptariamos valstybės kultūros politikos formavimo gairės, valdžiai prieinamos šios politikos įgyvendinimo priemonės, valdžios vaidmuo kultūroje bei kultūros sektoriaus finansavimas. Pabandžius atidėti į šalį susikaupusį nepasitenkinimą esama kultūros administravimo situacija ir pažvelgus į problemą objektyviai, nėra pagrindo tvirtai teigti, jog kultūrinis gyvenimas Lietuvoje yra negrįžtamai žlugęs arba piktybiškai žlugdomas. Kokie nors drastiški revoliuciniai pokyčiai šioje srityje galėtų sukelti chaosą ir sukurti dar prastesnę situaciją. Tačiau tikrai racionalu būtų aktyviau Lietuvoje diegti kai kuriuos liberaliojo kultūros politikos modelio elementus, ypač dešimtmečiais gyvavusius Vakarų demokratijos šalyse bei akivaizdžiai įrodžiusius savo naudingumą visuomenei.Reikšminiai žodžiai: Kultūra; Kultūros administravimas; Kultūros politika; Kultūros vadyba; Liberalizmas; Politika; Revoliucija; Valstybė; Cultural Management; Cultural Policy; Culture; Liberalism; Policy; Revolution; State.

ENWe are not happy about the administration of Lithuanian cultural life, we criticize the government for not providing enough funds, lack of legislation, and sometimes for not giving the culture enough attention. However, claims on the government are usually narrowed to request to increase the extent of financing, even though that may not change the situation. First of all, it is necessary to decide on politics. The decision of the government of democratic countries on the administration of culture is usually consolidated by the document on cultural policy. However, Lithuania still does not have the proper document on cultural policy. How should the Lithuanian government make a decision? This article includes analysis on the function of national model of cultural policy in Lithuania, and discussion on guidelines intended for the formation of national cultural policy, means of implementation of such policy available to the government, role of the government in culture, and financing of cultural sector. Putting the disaffection with present situation of cultural administration aside and observing the issue objectively, it can be stated that there is no reason to conclude that cultural life in Lithuania is irreversibly dead or viciously destroyed. Some drastic revolutionary changes in this field may cause chaos and even worse problems. However, it would really be rational to actively introduce some elements of liberal model of cultural policy in Lithuania, especially those lasting in Western democratic countries for decades and clearly demonstrating their efficiency to the society.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44126
Updated:
2017-01-29 15:55:25
Metrics:
Views: 58
Export: