Kūrybingumo ir kitų su kūryba susijusių žodžių apibrėžčių diskurso analizė lietuvių kalbos žodynuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybingumo ir kitų su kūryba susijusių žodžių apibrėžčių diskurso analizė lietuvių kalbos žodynuose
Alternative Title:
Analysis of discourse on definitions of creativity and other creation-related words in the Lithuanian language dictionaries
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2020, 24, p. 70-87
Keywords:
LT
Leksikografija / Lexicography; Terminija / Terminology; Žiniasklaida / Mass media; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti terminų kūrybingumas ir kūrybiškumas ir kitų su jais susijusių terminų (kūryba, kūrimas, kūriniai, kūrėjas, kūrybinis, kūrybiškas, kūrybingas) darybines reikšmes, išanalizuoti minėtų žodžių apibrėžtis žodynuose ir išsiaiškinti apibrėžimo pateikimo situaciją lietuvių kalbos žodynuose. Mokslininkai bei įvairių sričių praktikai pastaruosius terminus vartoja nesiremdami žodynuose pateiktais terminų apibrėžimais, o pasikliauja savo subjektyvia, taip pat kitų mokslininkų darbuose ar žiniasklaidoje dažnai vyraujančia, tačiau ne visuomet teisinga, vieno ar kito termino vartosena. Straipsnyje analizuojama žodžių kūrybingumas, kūrybiškumas ir kitų su jais susijusių žodžių kūryba, kūrimas, kūriniai, kūrėjas, kūrybinis, kūrybiškas, kūrybingas darybiniai ryšiai, taip pat šių žodžių apibrėžtys žodynuose bei žodynuose apibrėžti su šiais žodžiais sudaryti junginiai. Siekiant išsiaiškinti terminų apibrėžimo pateikimo situaciją, naudotas mokslinės literatūros ir žodynų turinio lyginamosios analizės bei apibendrinimo metodai. Tyrimo rezultatai rodo, kad iš veiksmažodžio kurti išvesti daiktavardžiai kūrimas, kūryba, kūrėjas ir kūrinys turi aiškias reikšmes bei žodynuose pateiktus apibrėžimus, kalbos vartotojui nekyla sunkumų vartojant šiuos žodžius. Būdvardžių kūrybinis ir kūrybiškas kalbos vartotojams kelia sunkumų dėl panašių ir sunkiai atskiriamų darybinių reikšmių, o šių žodžių apibrėžtys žodynuose vartotojui nepalengvina suvokimo, kurioje situacijoje vartoti šiuos žodžius. Būdvardžių kūrybiškas ir kūrybingas vartojimas nekelia sunkumų, nes darybinės reikšmės yra aiškiai atskiriamos, tačiau sunkumų kyla vartojant iš šių būdvardžių išvestus daiktavardžius kūrybiškumas ir kūrybingumas.O žodynuose pateiktos panašios apibrėžtys neleidžia kalbos vartotojui aiškiai suvokti, kurioje situacijoje vartoti šiuos žodžius. Žodynuose pateiktos su kūryba susijusių žodžių / terminų junginių apibrėžtys pateikiamos fragmentiškai, žodynuose pateikiama mažuma junginių apibrėžimų, o tai taip pat kalbos vartotojui sukelia sunkumų aiškiai suvokti kaip šiuos junginius taisyklingai vartoti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apibrėžtis; Darybinė reikšmė; Kūrybingas; Kūrybingumas; Kūrybinis; Kūrybiškas; Kūrybiškumas; Žodynai; Creative; Creativeness; Creativity; Definition; Dictionaries; Word-formation meaning.

ENDescribing the phenomenon of creativity, naming the activity/process related to creation, the obtained result, the performer of the action, describing the action related to creation, etc. Lithuanian scientists, businessmen, artists, etc. use various terms in the works: creation, creating, works of art, creator, creative (kūrybinis, kūrybiškas, kūrybingas). Especially many difficulties are caused by the usage of words creativeness (kūrybingumas) and creativity (kūrybiškumas), which are used not systemically, interchangeably to name the same aspects of creation. The question arises what causes difficulties for users to properly use these words according to the meaning and to maintain consistency in the use of terms in the Lithuanian language. The question can be answered having analyzed word-formation aspect and definitions of these words in dictionaries. With this in mind, the research aim is to discuss the meanings of the terms creativeness and creativity and other related terms (creation, creating, works of art, creator, creative) in the word-formation aspect, to analyze the definitions of the said words in dictionaries, and to discuss the situation of giving the definition in the Lithuanian language dictionaries. The research employed several methods: comparative analysis of scientific literature, generalization, content analysis. During the research, first of all, based on “Dabartinė lietuvių kalbos gramatika” (“The Current Grammar of the Lithuanian Language”) (1996), word-formation relations of the words creativeness and creativity and terms related to them creation, creating, works of art, creator, creative were analyzed. In the second stage of the research, the analysis of dictionaries was performed to find out in which dictionaries and how the said terms and combinations formed with them were defined.Upon conducting the study, that following has been identified: - The nouns derived from the verb to create have clear meanings: the words creating and creation name the action, the word creator denotes the person performing that action, while the word work of art is used to denote the result of the performed activity. The language user has no difficulty in using these words due to clearly distinguishable meanings related to word-formation or definitions of the said words, given in dictionaries. - The adjective creative (kūrybingas) derived from the noun creation has a clear meaning – inclined to something. The other two adjectives derived from the noun creation – creative (kūrybinis), denoting distinguished or specific feature, and creative (kūrybiškas), denoting the type of things as well as peculiarities characteristic to things – cause difficulties to language users due to word-formation meanings that are similar and difficult to distinguish. The definitions of these words in dictionaries do not make it easier for the user to understand in which situations the words creative (kūrybiškas) and creative (kūrybinis) should be used. Thus, to use these words properly, one must either know the meanings of suffixes -iškas and -inis or search for that information in grammar books. - The use of adjectives creative (kūrybiškas) and creative (kūrybingas) derived from the noun creation does not pose any difficulties, because the word-formation meanings are clearly distinguishable (kūrybingas – a person who is inclined to creation and kūrybiškas – work whose essence is creation). Difficulties arise in the use of nouns derived from these adjectives creativity (kūrybiškumas) and creativeness (kūrybingumas). This happens because the same suffix -umas is used to derive these words, which gives the same meaning to the words: the name of the peculiarity.The dictionary analysis has shown that dictionaries provide similar definitions for these words. Thus, both the word-formation suffix -umas and similar definitions in dictionaries do not allow the language user to clearly understand in which situations words creativity and creativeness should be used. - Ten words/term combinations related to creation, which are defined in seven different dictionaries, were found. However, it is not clear whether the use of adjectives and nouns derived from creation in combinations is correct, and the language user cannot clearly perceive how to use these combinations correctly; e.g., creative (kūrybiniai) methods or creation (kūrybos) methods. [From the publication]

DOI:
10.13165/PSPO-20-24-06
ISSN:
2029-1701; 2335-2035
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87693
Updated:
2023-08-03 16:34:05
Metrics:
Views: 175    Downloads: 50
Export: