Subsidiarumo apraiškos ir perspektyvos šeimos politikoje Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Subsidiarumo apraiškos ir perspektyvos šeimos politikoje Lietuvoje
Alternative Title:
Manifestations and perspectives of subsidiarity in family policy in Lithuania
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2014, Nr. 1 (66), p. 249-273
Keywords:
LT
Subsidiarumas; Šeimos politika; Šeimų savigalba ir bendruomeniškumas; Įgalinimas.
EN
Subsidiarity; Family policy; Self-help and communities of families; Empowerment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos šeimos politikos tendencijos Lietuvoje subsidiarumo koncepcijos kontekste. Šeimos politika mūsų šalyje nėra subsidiari, tačiau pastarąjį dešimtmetį galima įžvelgti tam tikrų subsidiarumo principo taikymo Lietuvoje pavyzdžių: per nevyriausybinio sektoriaus veiklą, bendruomenių ir šeimų dalyvavimą kuriant šeimos politiką. Pasitelkus literatūros, teisės aktų, dokumentų analizę ir ekspertų interviu įžvalgas vertinamos šio principo įtvirtinimo ir plėtotės mūsų šalyje galimybės. Straipsnyje atkleidžiama, kad subsidiarumas leidžia suaktyvinti pilietinį sektorių, kurti ir įgyvendinti į žmogų bei jo įgalinimą nukreiptas strategijas, mažinti valstybinių institucijų kontrolę ir išlaidas. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the family policy in Lithuania in the light of the concept of subsidiarity. Family policy in Lithuania is not subsidiary but the last decade have seen some examples of the application of subsidiarity through the activities of the non-governmental sector as well as communities’ and families‘ participation in development of the family policy. According to the analysis of literature, law, documents and experts’ interviews insights, the article delineates the assumptions of the development and entrenchment of the principle of subsidiarity in Lithuania. The analysis shows how the principle of subsidarity provides opportunities to revitalize the civil sector develop and implement human-centered and empowerment strategies and reduce the public authorities control mechanisms and operation costs. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v66i1.791
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62274
Updated:
2019-09-25 11:06:08
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: