Šeimos gyvenimas : vertinimai ir tikroji padėtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos gyvenimas: vertinimai ir tikroji padėtis
Alternative Title:
Family Life: Assessments and the Actual Situation
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2006, t. 13, p. 154-182
Keywords:
LT
Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami šeimos gyvenimo bei vaikų turėjimo realios padėties ir jų vertinimo sąryšiai remiantis atitinkamais statistiniais duomenimis ir Europos vertybių tyrimo bei Pasaulio vertybių tyrimo, atliktų 1999-2001 m., duomenimis. Šeimos kūrimo bei gyvenimo kartu formų vaizdas šių dienų pasaulyje gana margas ir palyginti gana sparčiai besikeičiantis. Vis aiškiau pastebimas santuokos kaip tradicinio gyvenimo kartu įforminimo ignoravimas bei jos devalvavimas. Požiūris, kad santuoka atgyvena vis didesniu mastu realizuojamas praktiškai – neregistruotų santuokų arba nesantuokinio gyvenimo kartu (kohabitacijos) didėjimo. Gana margas santuokos bei šeimos tvirtumo vaizdas, kurį sąlygoja įvairūs veiksniai bei aplinkybės, susidarančios šeimoje ir ją supančioje aplinkoje. Vakarų civilizacijos šalyse, kur dominuoja liberali ekonomika ir vartojimo kultūra, didžiausias šeimos tvirtumo priešas –individualizmas, toleruojantis įvairių gyvenimo būdų bei stilių įvairovę. Islamo šalyse, kur išoriškai šeimos atrodo tvirčiausios, vis daugiau pradeda matytis moterų nelygybės, prievartinių santuokų paplitimo padariniai, pasireiškią santuokų irimu. Mažiausiai poros skiriasi Lotynų Amerikos, Balkanų, Europos katalikiškose bei islamo šalyse. Europos šalių grupėje, išsiskiriančioje didžiausiu skyrybų toleravimu ir faktišku “įgyvendinimu”, dominuoja Skandinavijos bei posocialistinės Vidurio ir Rytų Europos šalys. Skandinavijos šalys iš viso išsiskiria liberaliausiu šeimos gyvenimo traktavimu, o kai kurios posocialistinės šalys “tebetęsia” anksčiau buvusį aukštą skyrybų lygį bei jų toleravimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Šeima; Santuoka; Skyrybos; Gimstamumas; Globalization; Family; Marriage; Divorce; Fertility.

ENDrawing on relevant statistical data and the data of the European Value and the World Value surveys, the article analyses interrelations between the actual situation and the assessment of family life and child rearing. Contemporary world is characterised by the variety of and fairly rapid changes in the forms of family creation and cohabitation. It is evident that marriage, as a traditional formalisation of living together, is increasingly ignored and devalued. The view that marriage is an outdated custom is realised in practice on a growing scale, as indicated by the increasing number of unregistered marriages or cohabitation outside the marriage. In countries of the Western civilisation which are dominated by the liberal economy and the consumer culture, the greatest enemy of strong families is the wild individualism, which tolerates a diversity of lifestyles. In Islamic countries which would initially appear to have the strongest families, women’s inequality and widespread arranged marriages increasingly lead to the dissolution of marriages. Divorce is the least frequent in Latin American, Balkan, European Catholic and Islamic countries. The Scandinavian countries and the post-socialist Central and Eastern European countries lead the European countries’ group, characterised by the highest frequency of divorce and the greatest tolerance towards it. Generally, the Scandinavian countries distinguish themselves by the most liberal interpretation of the family life, while some post-socialist countries retain the previous high level of divorces and tolerance towards them.

ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9529
Updated:
2018-12-20 23:11:27
Metrics:
Views: 28    Downloads: 11
Export: