Lyčių politika ir gimstamumo ateitis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyčių politika ir gimstamumo ateitis
Alternative Title:
Gender policies and the future of fertility
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012.
Pages:
287 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Šeimai palanki politika Lietuvoje: tarp netikėtų sprendimų ir ilgalaikės strategijos — Europos šalių patirčių gimstamumo ir šeimos politikos įgyvendinimo srityje analizė — Tyrimo metodologiniai aspektai — Šeimos tarpusavio santykių kokybė ir prokreaciniai ketinimai — Apmokamo darbo ir šeimos gyvenimo derinimas bei gimstamumas — Viešosios (šeimos) politikos įtaka gimstamumui — Apibendrinimas ir rekomendacijos — Summary — Literatūra — Priedai — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Socialinė politika / Social policy; Socialinės teisės / Social rights; Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMonografija parengta projekto "Lyčių nelygybė, viešoji politika ir gimstamumo ateitis Lietuvoje" rezultate apibendrinus kiekybinės apklausos metu gautą empirinę medžiagą ir daugelį teorinių šaltinių, susijusių su itin plačia gimstamumo ir šeimos politikos įgyvendinimo, lyčių lygybės, profesinių ir šeimos įsipareigojimų derinimo, šeimos struktūros kaitos problematika. Pagrindinis Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių tyrimų centro vykdyto projekto mokslinis tikslas - atskleisti lyčių socialinės nelygybės poveikį gyventojų prokreacinei elgsenai, įvertinti lyčių sistemos socialinės kaitos ypatumus ir lyčių nelygybės apraiškas profesinėje srityje ir šeimoje, išanalizuoti moterų ir vyrų asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo įtampų mastą. Kolektyvinėje monografijoje aptariama ir tai, kaip keičiasi šeiminių santykių modeliai ir kaip jie siejasi su prokreaciniais ketinimais, kaip vertinami kintantys lyčių vaidmenys ir lyčių lygybė tarpasmeninių santykių lygmenyje, kaip konstruojami šeimos modeliai, kai abu tėvai derina apmokamą darbą ir vaikų priežiūrą, keliamas klausimas, ar šeimų ketinimams susilaukti vaikų turi įtakos šalyje taikomos šeimos politikos priemonės, kokių atsiranda metodologinių gimstamumo tyrimų iššūkių.Reikšminiai žodžiai: Lyčių politika; Gimstamumas; Socialinė poltka; Šeimos politika; Šeima; Šeiminiai vaidmenys; Prokreacija; Gender policies; Fertility; Social policies; Family policies; Family roles; Procreation.

ENThe monograph has been produced on the basis of the empirical material obtained having summarised the results of the quantitative survey of the project “Gender Inequality, Public Policy and Future of Birth Rate in Lithuania” as well as from many sources related to a very wide problem of birth rate and family policy implementation, gender equality, reconciliation of family and professional commitments, and changes in family structure. The main scientific goal of the project of the Centre for Scientific Research of Vytautas Magnus University was to reveal the impact of social gender inequality on fertility behaviour, to assess peculiarities of social changes of the gender system and manifestations of gender inequality in professional fields and family, to analyse the scope of tensions in reconciliation of personal and professional commitments of men and women. The collective monograph also discusses the way models of family relations change and relate to fertility intentions as well as how changing gender roles and gender equality are evaluated at the interpersonal level. It also seeks to find out how family models are constructed, when both parents reconcile paid jobs and child care, and also analyses the question as to whether families’ intentions to have a child have an impact on family policies applied in the country.

ISBN:
9789955127932
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46296
Updated:
2020-05-22 19:35:34
Metrics:
Views: 35
Export: