Concept of family in Lithuanian law

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Concept of family in Lithuanian law
Alternative Title:
Šeimos samprata Lietuvos teisėje
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2010, Nr. 1 (119), p. 181-196
Keywords:
LT
Konstitucija; Konstitucinės teisės; Teisės doktrina; Šeima; Šeimos politika.
EN
Constitution; Constitutional rights; Family; Family policy; Legal doctrine.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje siekiama atskleisti „šeimos“ sampratos įvairoves Lietuvos teisės doktrinoje, pozityviojoje teisėje ir teismų praktikoje. Pirma, pateikiamas konstitucinio teisinio reguliavimo fone vykstančių politinių diskusijų „šeimos“ sampratos klausimu turinys, esminė motyvacija. Antra, pristatoma nors ir negausi, tačiau vertinga teisės doktrinos atstovų nuomonė, remiantis istoriniu teisės aiškinimo metodu daromos įžvalgos. Trečia, pateikiama „šeimos“ ir „šeimos narių“ sampratų įvairovė ordinarinėje teisėje bei teismų praktikoje. Ketvirta, vertinami bandymai sukurti universalią „šeimos“ sampratą, analizuojama galima Valstybinės šeimos koncepcijos įtaka teisinei sistemai. Apibendrinant atliktą tyrimą daroma išvada, kad „šeimos“ sampratos formavimas Lietuvoje vyksta komplikuotai. Dėl pasitaikančių įstatymų leidybos spragų susiklostė situacija, kai aukščiausios teisminės instancijos buvo priverstos užsiimti „šeimos“ sampratos kūrimu ad hoc. Taip teisminė valdžia, nors ir netiesiogiai, buvo priversta imtis funkcijos formuoti valstybinę šeimos politiką. Ši funkcija, nors konstituciškai teisėta, nėra įprasta teisminei valdžiai. Tuo tarpu įstatymų leidėjo bandymų kurti „šeimos“ arba „šeimos narių“ sampratą ordinarinėje teisėje praktinis poveikis kol kas sunkiai prognozuojamas. Straipsnyje taip pat pažymima, kad nesant oficialios konstitucinės doktrinos, šie bandymai privalo būti suderinti su Lietuvos tarptautiniais įsipareigojimais gerbti žmogaus teises. [Iš leidinio]

ENRecognition of the status of family in the Constitution of the Republic of Lithuania mandates the state authorities to care and provide for the family, to ensure the family members’ constitutional rights, and to ensure respect for family life. Such duties fall on both, the legislative and executive authorities. However, the enforcement of constitutional imperatives is not straightforward. One reason for this is that the Constitution does not contain any legal definition of ‘family’ or ‘family members’. Nor does the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania reveal the content of these notions. This, in turn, allows for various interpretations as to the scope of duties of state authorities and state attitude towards the family in general. In this context, the article aims to present approaches to the legal concept of family in Lithuanian legal doctrine, positive law and court practice. First, the article analyses the constitutional background of the concept of family and presents an overview of the ongoing political debate concerning this concept. Second, we analyse Lithuanian legal doctrine, scanty as it may be on this issue. Third, we examine the legislative specifics and the case law developed by the country’s highest judicial bodies with regard to the legal definition of ‘family’ and ‘family members’ in order to assess their impact on the state family policy in general. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26108
Updated:
2018-12-17 12:43:17
Metrics:
Views: 19    Downloads: 9
Export: