Lietuvos ir Nyderlandų šeimos politikos priemonių ir jų prieinamumo lyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Nyderlandų šeimos politikos priemonių ir jų prieinamumo lyginamoji analizė
Alternative Title:
Family policy and its' accessibility: comparative analysis of Lithuania and the Netherlands
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2014, t. 13, Nr. 1, p. 80-94
Keywords:
LT
Nyderlandai (Netherlands); Lietuva (Lithuania); Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama palyginti Lietuvos ir Nyderlandų socialinės politikos priemones, skirtas šeimai, ir ištirti jų prieinamumą. Pristatomi tyrimo rezultatai, kurio metu atlikti interviu su Lietuvos ir Nyderlandų ekspertais, formuojančiais šeimos politiką, specialistais, suteikiančiais paslaugas šeimoms, ir pačiomis šeimomis. Remiantis Nyderlandų patirtimi šeimos politikos srityje, siekiama pateikti pagrįstas rekomendacijas šeimos politikos priemonių prieinamumui gerinti. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvoje šeimos politika ir jos priemonės pirmiausia orientuojamos į socialinės rizikos šeimas, politikos priemonių kūrimas yra fragmentiškas, priemonės teikiamos kategoriniu principu, o tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra neišplėtotas. Nyderlanduose paramos šeimai priemonės orientuotos į visas šeimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant šeimos politikos priemones yra glaudus ir ilgametis, paslaugos dažniausiai yra savanoriškos. Pagrindinis akcentas tobulinant šeimos politiką Lietuvoje turėtų būti skiriamas palaikomųjų priemonių kūrimui ir prieinamumui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šeimos politika; Šeima; Šeimos politikos priemonės; Nyderlandai (Netherlands); Family policy; Family; The accessibility of family policy; Lithuania; The Netherlands.

ENArticle aims at comparing family policy in Lithuania and the Netherlands and to research its accessibility. Article presents research results of interviews with experts, participating in family policy formation; specialists who provide services for families; and families themselves. Authors provide recommendations for family policy and its accessibility improvement in Lithuania based on the long-term experience in the Netherlands. Research results revealed that family policy in Lithuania is mainly oriented towards social risk families, the development of family policy is fragmented, policy tools are provided based on categorical principle and inter-institutional cooperation is underdeveloped. In the Netherlands the means of family policy are oriented towards all families, inter-institutional cooperation in the sphere of family policy is close and long-term and services are usually provided on voluntary basis. The main focus in family policy development should be oriented towards the creation and implementation of maintenance tools. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.13.1.6495
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53860
Updated:
2018-12-17 13:48:18
Metrics:
Views: 35    Downloads: 7
Export: