Tikrovė ir kūryba : kultūros fenomenologijos metmenys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikrovė ir kūryba: kultūros fenomenologijos metmenys
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2008.
Pages:
354 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Tiesa ir tikrovė: Tiesa egzistencinėje fenomenologijoje; Tiesa kultūros hermeneutikoje; Tiesa ir egzistencinė kūryba — Kultūra ir egzistencija: Kultūros fenomenologija ir hermeneutika; Kultūra kaip egzistencinė kūryba; Tikrovė ir išmonė — Kalba ir vardai: Egzistencinė kalba ir kalbinė egzistencija; Kalba ir kultūra; Dievo įvardijimas — Pasakojimas ir atmintis: Tikrovė pasakojimo kultūroje; Naratyvinis tapatumas ir popkultura; Tautos egzistencinis tapatumas ir atmintis — Egzistencinė aplinka: Gyvenamojo pasaulio kūrybinės ribos; Modernybė, beprotybė ir humanizmas; Socialiniai kūnai ir individo tapatumas — Politinė egzistencija: Tautinė egzistencija; Demokratija kaip karas; Biografija ir politinė kova — Mokslas ir egzistencija: Laiko ir erdvės fenomenologija; Komizmas moksle; Universitetų kova — Menas kaip egzistencinė kūryba: Ribos tarp pramano ir tikrovės; Daiktai meno fenomenologijoje; „Mirties“ klausimas mene — Kūnas ir gyvenimo menas: Kūnas gyvenamajame pasaulyje; Kūnas ir technologijos; Filosofija kaip gyvenimo menas — Vietoj pabaigos: nepabaigiamo projekto išvados ir perspektyvos — Monografijos tema paskelbti straipsniai — Literatūra — Filmai — Dailės kūriniai — Muzikos kūriniai — Vardų rodyklė — Kultūros fenomenologijos sąvokos — Summary.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Kinas. Filmai / Cinema. Movies; Kultūra / Culture; Medijos / Media; Menas / Art.
Summary / Abstract:

LTŠios knygos temos išaugo iš monografijos Filosofinė poetika. Poetikos traktavimas kaip visuminės žiūros atvedė prie tikrovės klausimų: kas yra tikrovė? Ar tikrovė kuriama? Ar galima ją traktuoti kaip egzistencijos aplinką? Ar „tikra" išmonė, jeigu ji tampa mūsų egzistencinės kūrybos veiksniu? Kas yra fenomenas šiame egzistenciniame kontekste? Koks nepatiriamų gimumo ir marumo vaidmuo mūsų kūryboje? Kada gimstame ir mirštame egzistencine prasme? Kokią vietą egzistenciniame projekte užima Dievas? Kaip traktuotini kiti egzistencijos dalyviai? Ar tauta vertintina kaip egzistuojantis - mirštantis ir gimstantis - individas? Koks medijų ir popkultūros vaidmuo mūsų egzistenciniame tapsme? Monografijoje ieškau atsakymo į šiuos ir kitus klausimus vadovaudamasis ankstesnėje knygoje nagrinėta ποίηδις kaip egzistencinės kūrybos samprata. Nors šią knygą galima laikyti ankstesnės tąsa, ji nėra Filosofinės poetikos II tomas. Tiek nagrinėjamos temos, tiek požiūris, tiek filosofavimo būdas čia yra kitokie. Poetika nebelaikoma išeities tašku, ji traktuojama plačiau - kaip gyvenimo kūryba, apimanti tokius egzistencijos modusus, kaip įtikrovinimas, įtiesinimas, įvardijimas, įdaiktinimas, įkūnijimas, įdvasinimas, įdirbimas, įribinimas. Tai analogiški kultūros kaip egzistencinės kūrybos modusai, kurių sąšauka suponuoja margą, polifonine, bet vientisą gyvenamąją mūsų tapsmo aplinką. Šiai nuostatai reikia naujų prieigų, kurios formavosi veikiant iš dalies toms pačioms versmėms, kurios formavo filosofinės poetikos paradigmą. Todėl čia atsiranda ir kitas santykis su interpretuojamais filosofais: nors į šį projektą įtraukiamos tam tikros jų idėjos, pabrėžiama ir kritinė nuostata nepriimtinų koncepcijų atžvilgiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antanas Maceina; Fenomenologija; Fenomenologija Lietuvoje; Filosofija; Interpretacija; Kalba; Kinas; Kultūra; Kūryba; Medijos; Menas; Politika; Realybė; Tikrovė; Žmogiškoji būtis; Antanas Maceina; Art; Cinema; Creation; Culture; Fenomenology; Human being; Interpretation; Language; Media; Phenomenology; Phenomenology in Lithuania; Philosophy; Politics; Reality.

ISBN:
9789955283270
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16707
Updated:
2021-01-04 21:03:53
Metrics:
Views: 103    Downloads: 1
Export: