Helėniškoji filosofija nuo Numenijo iki Sirijano

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Helėniškoji filosofija nuo Numenijo iki Sirijano
Alternative Title:
Hellenic philosophy from Numenius to Syrianus
Publication Data:
Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003.
Pages:
330 p
Series:
Bibliotheca Orientalia et Comparativa; t. 3
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — I dalis: Įvadas į vėlyvosios antikos folosofiją. Istoriniai vėlyvosios antikos ypatumai ; Kas yra antikos filosofija? ; Filosofijos mokyklos ir jų pobūdis ; Neoplatonizmo problema ; Analogija - interpretacijos priemonė ; Alegorinis tekstų aiškinimas ; Filosofija ir misterijos ; Odisėjo kelionė antikos filosofijos požiūriu ; Išnašos — II dalis: Numenijas ir Plotinas. Svarbiausi vidurinio platonizmo bruožai ; Platoniškieji chaldėjų orakulai ; Pitagoriškasis Numenijo platonizmas ; Numenijo alegorinių interpretacijų pobūdis ; Amonijas Sakas ir jo mokiniai ; Plotino gyvenimas ; Plotino filosofijos pobūdis ; Aukščiausiasis pradmuo Plotino metafizikoje ; Intelektas ir pamatinė realybės sankloda ; Siela ir jos sklaidmenys Plotino požiūriu ; Plotiniškoji vaizduotės samprata ; Mistinio sielos gyvenimo tikslas ; Plotino etika ; Mitų interpretacijos ypatumai ; Išnašos — III dalis: Porfirijas ir Jamblichas. Plotino sekėjai ; Porfirijo metafizika ; Siela ir tikroji žmogaus savastis ; Visuotinio dvasinio kelio svajonė ; Tekstų ir atvaizdų hermeneutika ; Logika ir pamatinė būties struktūra ; Mokytojas iš Sirijos ; Jamblicho filosofijos kryptis ; Nauji sistemingos egzegezės metodai ; Pitagoriškasis atgimimas ; Jamblicho metafizika ; Aukštesniųjų giminių ir sielų gretos ; Sielos nešėjos nusileidimas ir pakilimas ; Dievų ir mirties pažinimas ; Filosofija, teologija ir teurgija ; Sakralinių sintemų visata ir materijos dieviškumas ; Įkvėpimas bei teurginių atnašavimų įvairovė ; Teurgija ir pitagoriškoji matematika ; Jamblicho sąsajos su hermetine tradicija ; Išnašos —IV dalis: Helėniškasis neoplatinizmas krikščionybei įsigalėjus. Imperatorius Julijanas: nepavykęs senosios religijos atkūrimas ; Sosipatros įšventinimas ; Mitai ir dievų paramos išaukštinimas ; Sauliškoji Julijano teologija ; Salustijo ištarmės apie dievus ir pasaulį ; Ezoterinis Teono ir Hipatijos platonizmas ; Kova su kitatikiais Aleksandrijoje ; Teodoro žaidimas raidėmis ir skaičiais ; Mokymas apie visatos piešinius ; Teodoro Asinieäo pažiūrų kritika ; Plutarchas Atėnietis ir Platono Akademijos atkūrimas ; Hieroklio įvadas į filosofiją ; Pitagoriškoji Sirijano metafizika ; Simbolinė Sirijano hermeneutika ; Išnašos — Pabaigos žodis — Šaltiniai — Svarbiausioji literatūra — Priedas: Plotinas Eneados: V.l. Apie tris pirmines hipostazes ; Išnašos — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTMokslinė monografija skirta III-IV a. helėnų filosofijai, kuri yra palyginti mažiausiai ištirta ir sukelia daug kontroversijų. Kritikuodamas neigiamą šviečiamąjį požiūrį į neoplatonizmą, autorius teigia, kad ši hermeneutinė filosofija turi būti suvokiama kaip dvasinio gyvenimo kelias, žadantis jungtį su dievais. Pabrėžiamas "erotine dieviškąja beprotybe" vadinamos filosofijos ryšys su sielos išvalymu bei teurginiais ritualais, kurie ne prieštarauja racionaliam loginiam mąstymui, bet jį pranoksta. Pasaulį vertinant kaip dieviškųjų sklaidmenų puokštę, nublanksta įkvėpto mitinio ir mokslinio diskurso priešprieša. Metafizinė simbolių interpretacija tampa dvasinio pakilimo priemone, nes filosofo kelias prilygsta namo grįžtančio Odisėjo keliui. Monografijoje išsamiai aptariamos Chaldėjų orakulų autorių, Numenijo, Plotino, Porfirijo, Jamblicho, imperatoriaus Julijano, Salustijo, Hieroklio, Teodoro Asiniečio, Sirijano ir kitų vėlyvosios antikos filosofų pažiūros. Pirmą kartą pateikiamas Plotino Eneadų traktato "Apie tris pirmines hipostazes" lietuviškas vertimas. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Helėniškoji filosofija, metafizika, mistika, neoplatonizmas, dvasios pratybos; Hellenic philosophy, Metaphysics, Mysticism, Neoplatonic Tradition, Apiritual Exercises.

ENThe monograph is devoted to the problems of late Hellenic philosophy, and explores the relationship between philosophical discourse and spiritual exercises in Neopy thagorean and Neoplatonic traditions. While emphasizing the importance of contemplation and action, the author reveals some methods of allegorical interpretation used by Neoplatonists. In this context, the figure of Odysseus stands as a paradigm for the mystical and philosophical life which leads to a sort of salvation or union with the gods. The late Platonic philosophy is closely related to the so-called mystery religions, their myths and symbols being understood in a highly sophisticated metaphysical or ethical sense. Accordingly, theurgy in Neoplatonism must be regarded not as a regretable deviation far away from the rational thought, but rather as a culmination of the whole philosophy which is aimed at the ascent to the divine realm. The author discusses metaphysical, logical, ethical, and mystical concepts of such late Hellenic philosophers as Numenius, Plotinus, Porphyry, Iamblichus, Julianus, Sallustius, Hierodes, Hypatia, Theodorus of Asine, Plutarch of Athens, and Syrianus, who is the famous master of Produs. The spedal emphasis is laid on the importance of the Chaldean Oracles to the late Neoplatonic tradition and its dose connection with the Pythagorean and Orphic wisdom. Certain careful and sympathetic attention is paid even to such previously negleded figures as Sosipatra.The study is based on the works of the philosophers, fragments of their treatises which did not survive, as well as the recent Western scholarship on the subjed (espedally the works by P. Hadot, I. Hadot, A.H. Armstrong, H.J. Blumenthal, J.M. Dillon, D.J. O'Meara, P. Gerson, J.P. Kenney, P. Kingsley, Ch.C. Evangeliou, S. Rappe, J.F. Finamore, H.D. Saffrey, J. Pepin, S.E. Gersh, J. Trouillard, A. Sheppard, G. Shaw and others). The translation of the treatise by Plotinus (Enn.V.l) into Lithuanian is provided in the appendix. [From the publication]

ISBN:
9986638402
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85358
Updated:
2020-12-09 19:01:35
Metrics:
Views: 51
Export: