Simbolių ir atvaizdų interpretacijos problema senovės civilizacijose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Simbolių ir atvaizdų interpretacijos problema senovės civilizacijose
Alternative Title:
Understanding of symbols and images in ancient civilizations
Publication Data:
Vilnius : Sophia : 2006.
Pages:
330 p
Series:
Bibliotheca Orientalia et Comparativa; t. 6
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — I skyrius: Ženklų ir atvaizdų hermeneutika. Metodologinės simbolių interpretacijos problemos ; Iliuzijų ir regimybių srautai ; Interpretacijų labirintas ; Hermeneutinės strategijos antikos pasaulyje ; Nebūties pėdsakų pėdsakai ; Linksmoji simuliacija ir išganingas juokas ; Mokslinės metaforos ir mitai ; Racionalumas ir mokslinių diskursų įvairovė ; Užmarštis ir pasaulio steigimas atgaline data ; Istorija ir praeities šešėliai ; Kultūros archeologija ir tradicija ; Tradicinis erdvės ir laiko simbolizmas ; Tradicinio ir sakralinio meno samprata ; Intelektinis ir simbolinis tradicinio meno pobūdis ; Sakralumas kaip teofanija ir mitas ; Nuorodos — II skyrius: Šiuolaikinės semiotikos ir tradicinio simbolizmo perskyra. Semiologinė ženklų sistema ; Semiotinės nuorodos, atvaizdai ir simboliai ; Simbolinės raiškos ypatumai ; Simbolio sampratų įvairovė ; Amonijo mokymas apie sakinį ; Prasmingos kalbos teorija stoicizme ; Ženklų suvokimas ir egzegetinė teksto struktūra ; Kūrybinės vaizduotės samprata ; Simbolių interpretacija stoicizme ir Filono hermeneutikoje ; Metafizinis ir eidetinis tradicinių simbolių pobūdis ; Anagoginė formų ir simbolių funkcija ; Sutartinių ženklų ir ontologinių simbolių perskyra ; Semiotinės meno analizės ribotumas ; Nuorodos — III skyrius: Daiktai, ornamentai ir ritualai. Ritualinės dramaturgijos lėlės ; Versmių ritualai ; Gyvųjų daiktų kūrimas ; Kosminiai ornamentai ; Mistinė ir medžiaginė daiktų tikrovė ; Dieviškųjų mantrų ir jantrų vaidmuo ; Simbolinio meno principai ir metodai ; Pradmenų hierofanijos ir jų garbinimas ; Šventųjų sklaidmenų erdvė ; Darnios kosminės valstybės kontūrai ; Mantika ir būties rašmenys senovės Mesopotamijoje —IV skyrius: Stabai ir magiškieji atvaizdai. Magiškoji Žinija senosiose "rašto" kultūrose ; Šumerų tradicija ir archajinis jos "platonizmas" ; Širdimi suvokiama vardų tiesa ir jos teritorija ; Istorinė mitinių horizontų kaita ; Meninis mėgdžiojimas ir iliuzija ; Sakraliniai helėnų stabai ir atvaizdai ; Platono kuriama "linksmoji tragedija" ; Kopijos ir vaizduotės fantasmai ; Stabų saulėlydis ; Sukurtas pagal atvaizdą ir panašumą ; Filosofijos kerai ir sofistų retorika ; Kothar-va-Hasis ir Hefaistas ; Gyvos ir judančios dievų statulos ; Daidalas ir helėnų kultūros revoliucija ; Nuorodos — V skyrius: Neoplatoniškoji teurginių simbolių visata. Dieviškieji ritmai ir kosmoso demonizacija ; Plotino filosofinių prasmių architektonika ; Slėpiniais kalbanti Homero išmintis ; Skulptūros ir poezijos semantinių struktūrų analogija ; Kosmosas kaip pradmens teofanijų šventykla ; Metafizinė astronomija ir kosminio žmogaus idėja ; Kulto atvaizdų garbinimo problema ; Metafiziškai interpretuojamo teksto vienybė ir transcendentinis tikslingumas ; Jamblicho teurgija Egipto ir Mesopotamijos tradicijų kontekste ; Teurginės sintemos ; Ritualinis dievų mėgdžiojimas ; Sintemos kaip skambantys dievų atvaizdai ; Nesuvokiami dievų vardai ; Noetinė skaičių teurgija ; Palaimintųjų akių reginiai ; Sakramentinės chaldėjų misterijos ; Anagoginio pakilimo samprata nuo Jamblicho iki Dionisijo Areopagito ; Kalbų ir suvokėjų hierarchijos ; Simbolinė įkvėptųjų mitų interpretacija ; Atvaizdai ir simboliai Proklo hermeneutikoje ; Damaskijo "nenusakomi simboliai" ; Viduramžių krikščionybės paveldėta simbolizmo tradicija ; Nuorodos — Pabaigos žodis — Svarbiausieji šaltiniai — Svarbiausioji literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Graikija (Greece); Indija (India); Lietuva (Lithuania); Filosofija / Philosophy; Ikonografija / Iconography.
Summary / Abstract:

LTSimbolių ir atvaizdų interpretacijos problema apima ir "simbolizuojamo pradmens" bei "atspindėto provaizdžio" koncepcijos suvokimą. Pavyzdžių ir jų kopijų, archetipų ir atvaizdų santykį gvildenanti metafizika (nesvarbu - ritualinės mitologijos, teologijos, filosofijos ar auklėjamosios retorikos pavidalo) yra pamatinė pažiūrėti skirtingų senovės Egipto, Mesopotamijos, Indijos ir Graikijos religinių pasaulėvaizdžių prielaida. Vienas šios monografijos tikslų - atskleisti su kosmogoniniu ritualu, mitine logika, sakraliniu menu ir kalbos filosofija susijusias simbolinio bei ikoninio mąstymo problemas tradicinėse kultūrose. Suprasdami, kad tokia pretenzinga "atsklaida" taip pat yra išankstinio idėjų horizonto nulemta interpretacija, siekiame parodyti, jog dauguma postmodernistinių diskursų nėra nei patrauklesni, nei pranašesni už tradicinį kalbėjimą mitais, metafizinėmis kategorijomis, simboliais bei alegorijomis. [Iš Įvado]Reikšminiai žodžiai: Simboliai, atvaizdai, senovės civilizacijos, metafiziniai principai; Symbols, Images, Ancient Civilizations, Metaphysical Principles.

ENThe monograph is devoted to the problem of interpretation and understanding of traditional cultures, their metaphysical principles, ontological premises, cultic images, sacred icons, and symbols. The Modem and Postmodern reductionist theories and prevailing attitudes toward the spiritual legacy of ancient Mesopotamian, Egyptian, Phoenician, and Graeco-Roman civilizations are mostly superficial, incorrect, and cannot provide a deep insight into the mysteries, rituals, sciences and arts of antiquity. The recent Western philosophical conceptions regarding simulacra, simulation, hyperinterpretation, deconstruction are based on the rejection of ail traditional metaphysics and its theory of the divine realities, theophanies, revelations, of the noetic cosmos and the alchemical imagination. The theory of Ideas, or Archetypes, which seems to be pre-Platonic and which stands at the heart of traditional thought, is also neglected as the unreal and therefore dangerous teaching. The author discusses the main differences between (1) the Modem, Postmodern and (2) the contemporary Traditional and ancient beliefs as regards the world order, ontology, cosmology, language, epistemology, sacred art, theurgy and magic. Some aspects of the Modem semiotics are criticized and compared with the ancient Mesopotamian, Indian, Greek (the Stoic and Neoplatonic) theory of signs, words, letters and scriptures. The Orphic, Pythagorean and Stoic methods of allegorical exegesis are explored and the hermeneutical strategies of Philo, Plotinus, Porphyry, Iamblichus, Proclus, Ammonius, Damascius, and Olympiodorus are revealed in order to show the formation, development and technical use of such philosophical (or cultic) terms as sumbolon, sunthema, eikön, eidolon, allegoricl, ainigma, agalma, xoanon and others.The special emphasis is laid on the so-called hieratic art, animation of statues, cosmogonical rites and anagogical function of temples, sacred images, signs, ornaments, yantras, mandalas, oracles, mantras. The author shows that the Mediaeval Christian theory of symbol can be traced back (through Dionysius the Areopagite) to Proclus, Iamblichus, the mystery cults, cosmogonical liturgies, myths and metaphysical doctrines of the Egyptian and Mesopotamian civilizations, or even of the more archaic cultures - both Eastern and Western. The investigation is based on the analysis of the Greek sources (especially, Homer, Plato, the Stoics, the Chaldean Oracles, Dio Crysostom, Philostratus, Iamblichus, Proclus, Damascius), translations of some Mesopotamian and Indian texts, as well as the studies of the contemporary philosophers and scholars, such as A. H. Armstrong, J. Dillon, W. Burkert, A. Danićlou, H. Zimmer, A. K. Coomaraswamy, M. Eliade, U. Eco, S. H. Nasr, F. Schuon, M. Lings, R. Guenon, G. Durand, T. Burckhardt, J. P. Vemant, A. F. Losev, A. A. Tacho-Godi, V. N. Toporov, P. Ricoeur, H. G. Gadamer, P. Sherrard, R. Lamberton, J. Baudrillard, J. Derrida, R. Brague, J. A. Coulter, J. Hillman, J. Grondin and others. [From the publication]

ISBN:
9986935156
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88341
Updated:
2020-12-09 19:02:05
Metrics:
Views: 100
Export: