Lithuanian female personal names as cultural names derived from common nouns from the point of view of speakers of Lithuanian as a heritage language

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian female personal names as cultural names derived from common nouns from the point of view of speakers of Lithuanian as a heritage language
Alternative Title:
Lietuviški moterų asmenvardžiai kaip iš bendrinių daiktavardžių kilę kultūriniai vardai gimtosios lietuvių kalbos vartotojų požiūriu
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2022, t. 86, p. 144-164
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Moterys / Women; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami lietuviški moterų asmenvardžiai, kilę iš bendrinių daiktavardžių. Teigiama, kad šio tipo asmenvardžiai išryškina ryšius tarp kalbų, kultūrų ir bendrinių žodžių ir parodo, kad žinios apie asmenvardžius yra neatsiejama gimtosios lietuvių kalbos vartotojų onomastikos žinių dalis. Straipsnį sudaro šios dalys: po įžangos einanti pirmoji straipsnio dalis pateikia teorinį pagrindimą ir šio žvalgomojo tyrimo prielaidas; antrojoje dalyje aprašomi tyrime taikomi metodai; trečiojoje dalyje duomenys klasifikuojami pagal leksinius laukus, o ketvirtoji dalis apibendrina tyrimo rezultatus. Tikrinių žodžių analizė patvirtina, kad šio tipo vardai atitinka tradicinius moterų asmenvardžius ir atskleidžia, kad kai kurie iš jų yra būdingi tik lietuvių kultūrai. Be to, informantų pateikta tiksli informacija parodo, kad onomastikos žinios yra neatskiriama gimtosios lietuvių kalbos žinių dalis. [Iš leidinio]

ENThere are Lithuanian female personal names derived from common nouns, as, for example the name "Audra" which cames from "audra" (storm). This kind of names corresponds to conventional female personal names, and some of them are exclusive to Lithuanian culture. Moreover, precise information provided by informant evinces that Onomastic Knowledge is part and parcel of their linguistic proficiency in Lithuanian as a heritage language showing that it is interesting for Onomastic to also consider popular knowledge and beliefs toward personal proper names. [From the publication]

DOI:
10.35321/all86-06
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97950
Updated:
2022-10-11 20:02:09
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: