Dėl lie. pvd. "Dõkšas" kilmės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl lie. pvd. "Dõkšas" kilmės
Alternative Title:
On the origin of the Lithuanian surname "Dõkšas"
In the Journal:
Baltistica. 2013, t. 48, Nr. 2, p. 331-336
Keywords:
LT
Lietuvių pavardės; Pavardės.
EN
Lithuanian surname; Surname.
Summary / Abstract:

LTLie. pvd. „Dõkšas“ kamienas „dok-š-“ laikytinas kamieno „dauC-š-“ variantu, atsiradusiu iš dvikamienių asmenvardžių trumpinių. Tokį lie. pvd. „Dõkšas“ kilmės aiškinimą remia jos ir lietuvių pavardžių su kamienu „dauk-š-“ paplitimo arealai bei sutampančios kamienų „dok-š-“ ir „dauk-š-“ inicialės ir finalės. Tokios pačios kilmės yra ir lietuvių pavardės su kamienu „dak-š-“, nes tai taip pat galima pagrįsti vienkamienių asmenvardžių su „dauC(-š)-“ paplitimo arealais. Kad lietuvių asmenvardžių su kamienu „dauk-š-“ medialė /au/ buvo užrašoma ir , rodo istoriniai onimai, taip pat Lenkijoje paplitusios baltiškos kilmės pavardės su „dauk-š-“ ir „dVk-š-“. Spėtina, kad lie. pvd. „Dõkšas“ greičiausiai gali būti tos pačios kilmės kaip ir la. avd. „Dakša“, kuris, remiantis Latvijoje išlikusiais kamieno „dauk-š-“ onimais, taip pat galėtų būti trumpinių kilmės, nors jo atsiradimo priežastys nėra aiškios. [parengta pagal anglišką santrauką]

ENThe stem "dok-š-" of the Lithuanian surname "Dõkšas" is a variant of the stem "dauC-š-". It originated in the shortening of compound proper nouns. This account of "Dõkšas" is supported by its geographical distribution in relationship to "dauk-š-" and by the common anlaut and auslaut "dok-š-" and "dauk-š-". Lithuanian surnames with a stem "dak-š-" are of the same origin, as supported by the distribution of the names in "dauC(-C)-". The writing of the /au/ of "dauk-š- as" , is paralleled by other material and is supported by Polish surnames of Baltic origin in "dauk-š-" and "dVk-š-". Lith. "Dõkšas" is probably of the same origin as the Latvian "Dakša", which, to judge by the existing Latvian names in "dauk-š-", also originated in hypocoristics, although its ultimate explanation remains unclear. [From the publication]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52346
Updated:
2018-12-17 13:39:11
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: