Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika
Alternative Title:
Participation of the disabled in the labour market: an interaction between vocational training and adjustment
Publication Data:
Šiauliai : Všį Šiaulių universiteto leidykla, 2004.
Pages:
274 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas. Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje kaip praktinė ir mokslinė problema — 1. Neįgaliųjų profesinio rengimo paradigmos, modeliai, jų taikymas praktikoje. Socioekonominiai pokyčiai Lietuvoje ir neįgaliųjų profesinio rengimo švietimo politikos aspektai. Nuo klinikinės link socialinės neįgaliųjų ugdymo paradigmos: nauji probleminiai klausimai. Neįgalių jaunuolių ugdymo paradigmų refleksijos Lietuvoje ypatumai. Neįgalių jaunuolių profesinio rengimo modeliai. Neįgalių asmenų profesinis rengimas: tradicijos ir inovacijos. Neįgalių jaunuolių profesinio rengimo palaikymo mechanizmai. Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinio rengimo konkrečių modelių tyrimo metodika. Realizuotų nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo modelių raiškos ypatumai. Profesinio rengimo modelių praktinis realizavimas: atvejo aprašymas — II. Neįgaliųjų profesiniai ir gyvenimiškieji lūkesčiai, jų formavimas. Neįgalių asmenų profesinių interesų ir profesinio savęs realizavimo galimybių sąveika. LRPRC auklėjamosios veiklos turinio bei metodų ir LRPRC ugdytinių profesinių ir gyvenimiškųjų lūkesčių ryšio tyrimo metodika. LRPRC auklėjamosios veiklos turinio bei metodų ir LRPRC ugdytinių profesinių ir gyvenimiškųjų lūkesčių ryšys. Gyvenimiškųjų įgūdžių susiformavimas: atvejų aprašymas — Ш. Neįgalių asmenų profesinės adaptacijos dinamika. Neįgalių asmenų profesinės adaptacijos veiksniai: tyrimų Lietuvoje duomenys. Sėkmingos neįgalių jaunuolių profesinės adaptacijos prielaidos: kompleksiškumo link. Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų, baigusių profesinio rengimo institucijas, psichosocialinės ir profesinės adaptacijos tyrimo metodika.Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų, baigusių profesinio rengimo institucijas, psichosocialinės ir profesinės adaptacijos ypatumai. Neįgaliojo adaptacija darbo rinkoje: atvejų aprašymas — IV. Psichosocialinės neįgaliųjų profesinio rengimo ir adaptacijos aplinkos ypatumai. Socialinės nuostatos kaip elgesio ir sąveikos su neįgaliaisiais veiksnys. Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos (švietimo, socialinės, darbo rinkos sistemų) dalyvių, susijusių su šiuo procesu, nuostatų tyrimo metodika. Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos proceso dalyvių nuostatų analizė. Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinio rengimo pedagogų nuostatų savitumai. Neįgaliojo profesinė situacija, priklausanti nuo socialinių nuostatų: atvejų aprašymas — V. Neįgaliųjų profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveikos konstravimas: dalyvavimo kliūtys, galimybės ir pokyčių kryptingumas. Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo modelių raiška ir jų pasirinkimo argumentacija. Socialinė parama kaip profesinio rengimo tęstinumas ir įprasminimas. Bendrieji gebėjimai kaip neįgalių jaunuolių savarankiškumo veiksnys. Psichosocialinės aplinkos savybės – kaip sistemų uždarumo ir atvirumo rezultatas. Neįgalių asmenų profesinio rengimo ir socialinės adaptacijos sociokultūrinė bei edukacinė patirtis Lietuvoje ir strateginiai sprendimai ateičiai — Išvados — Diskusija — Rekomendacijos — Priedas — Summary — Literatūra.
Keywords:
LT
Neįgalieji / Disabled persons; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Neįgalieji; Profesinis rengimas; Profesinė adaptacija; Lbour market; Disabled; Vocational education; Vocational adaptation.

ISBN:
9986385202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43719
Updated:
2016-11-05 09:24:42
Metrics:
Views: 118
Export: