Nuostatų kaita kaimo bendruomenių veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuostatų kaita kaimo bendruomenių veikloje
Alternative Title:
Change of attitudes in activities of rural communities
In the Journal:
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Kaimo bendruomenės / Rural communities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama kaimo bendruomenių vystymasis, skiriami tipiški jo etapai ir nuostatų formavimasis. Daugelio priežasčių nulemtos kaimo problemos sprendžiamos įvairiais lygmenimis (ES, valstybiniu, rajono, seniūnijos), tačiau svarbiausias pokyčių subjektas yra pats kaimo žmogus, aktyviai veikiantis savo bendruomenėje. Kaimo vietovėse būtini esminiai pertvarkymai, tačiau jie turi vykti nuosekliai, palaikant kaimo bendruomenėse iniciatyvą "iš apačios į viršų". Nurodyti keturi kaimo bendruomenių plėtros etapai: kūrimasis, aktyvinimas, strateginis planavimas, bendradarbiavimas. Naujų kaimo galimybių atskleidimas ir kaimo plėtros palaikymas siejamas su kaimo gyventojų nuomonės ir nuostatų tyrimu, kuris padeda įgyvendinti kaimo bendruomenių veiklos palaikymą pagal principą "iš apačios į viršų". [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aktyvinimas; Kaimo bendruomenės; Kaimo plėtra; Nuostatos; Activation; Rural communities; Rural development; Attitudes.

ENThe article examines development of rural communities, distinguishes its typical phases and the formation of its attitudes. The rural problems, determined by multiple reasons are resolved on different levels (the EU, the state, regional and district levels) however the most important subject of the changes is the rural person himself, actively functioning in his community. Essential changes are necessary in rural areas however they must be performed coherently, by supporting the rural community’s initiative “from the bottom to the top”. Four phases of development of rural communities are specified: formation, activation, strategic planning and cooperation. The revealing of new possibilities and support of rural development is related with the surveys of opinion and attitude of rural residents, which helps to implement the support of activities of rural communities “from the bottom to the top”.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15050
Updated:
2020-11-06 17:56:31
Metrics:
Views: 31    Downloads: 6
Export: