Socioedukaciniai tarpininkavimo įdarbinant neįgaliuosius aspektai : neįgaliųjų verslo plėtros centrų konsultantų patirtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socioedukaciniai tarpininkavimo įdarbinant neįgaliuosius aspektai: neįgaliųjų verslo plėtros centrų konsultantų patirtis
Alternative Title:
Socioeducational aspects of mediation when employing the people with disabilities: experiences of the consultants of the disability business development centers
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, Nr. 1 (26), p. 129-135
Keywords:
LT
Mediacija / Mediation; Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Socialinis aktyvumas / Social activity.
Summary / Abstract:

LTTeorinė neįgaliųjų dalyvavimo darbo rinkoje ir tarpininkavimo įdarbinant neįgaliuosius socioedukacinė analizė parodė, kad asmenys su negalia, dalyvaudami darbo rinkoje, vis dar patiria įvairių problemų, kurias spręsti tikslinga suteikiant neįgaliesiems tarpininkavimo paslaugas. Tarpininkavimas apima konsultavimą, profesinį orientavimą, profesinį rengimą, įdarbinimą, profesinę adaptaciją. Tarpininkavimu neįgaliųjų į(si)darbinimo procese siekiama ne tik padėti įsidarbinti neįgaliesiems, bet ir adaptuotis darbo aplinkoje. Pusiau struktūruoto interviu metodu buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas - atskleisti socioedukacinius, tarpininkavimo įdarbinant neįgaliuosius aspektus remiantis Neįgaliųjų verslo plėtros centrų konsultantų patirtimi. [...] Empirinėje dalyje analizuojama NVPC konsultantų tarpininkavimo įdarbinant neįgaliuosius socioedukacinė patirtis. Svarbiausios empirinio tyrimo išvados yra kelios. Teigiamus ir neigiamus socioedukacinius tarpininkavimo įdarbinant neįgaliuosius patirties aspektus informantai apibūdino remdamiesi patirtomis emocijomis (džiaugsmu, nusivylimu, pykčiu ir kt.). Laiko stoka, neįgaliųjų profesinės motyvacijos stoka, sunkumai įvertinant neįgalaus asmens galimybes bei darbdavių ne suinteresuotumas įdarbinti neįgalų asmenį - sunkumai, kurių patiria NVPC konsultantai teikdami tarpininkavimo įdarbinant neįgaliuosius paslaugas. Tyrime dalyvavusių konsultantų nuomone, tarpininkui būtinos savybės - kantrybė, mokėjimas bendrauti, supratingumas, paslaugumas, atkaklumas, ryžtas, nuoširdumas, pasitikėjimas savo kompetencija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Negalia; Socialinis dalyvavimas; Socioedukaciniai aspektai; Tarpininkavimas; Mediation; People with disabilities; Social participation; Socialparticipation; Socioeducational aspects.

ENThe theoretical persons with disabilities in the labour market and employment of people with disabilities mediation analysis showed that persons with disabilities participating in the labour market continues to face various problems which should be tackled by providing people brokering services. Mediation includes counselling, vocational guidance, vocational training, employment, occupational adaptation. The socioeducational analysis revealed, that mediation not only helps the disabled people to get employed, but also adapt to the working environment. Semi-structured interview method was used for the analysis with the aim to highlight the Disability Business Development Centres (hereinafter - DBDC) consultants skill for finding employment for people with disabilities. DBDC was set up in 2006 Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Šiauliai, Panevėžys and Alytus. These centres, in addition to other services are providing help in finding employment for disabled people. Empirical research results are summarized in using the content method of analysis. The study included six disabled business development centres consultants, aged from 26 to 41 years. In the empirical research part we are analyzing DBDC consultant's skills for finding employment for people with disabilities. The main empirical findings of the research: The employment of disabled workers and the joy of the consultants, who help to achieve it, are considered as the most positive aspects of the socioeducational process of NVPC mediation.The most difficult problems regarding the mediation, which is provided by the NVPC consultants, are the negative attitude of the employers to the disabled workers and government attention for people with disabilities. In research participated consultant's opinion, broker necessary characteristics is patience, ability to communicate, comprehension, complaisance, perseverance, determination, sincerity, confidence in its competence. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25340
Updated:
2018-12-17 12:42:05
Metrics:
Views: 41    Downloads: 8
Export: