Profesinio rengimo institucijų ugdytinių požiūris į integruotą neįgaliųjų ugdymą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinio rengimo institucijų ugdytinių požiūris į integruotą neįgaliųjų ugdymą
Alternative Title:
Professional training institution students' attitudes towards integrated education of the disabled
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai . 2008, Nr. 2 (18), p. 50-54
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
negalia; integruotas ugdymas; profesinis rengimas; požiūris; profesinis mokymas
EN
disability; integrated education; professional training; attitude
Summary / Abstract:

LTNeįgaliųjų ugdymas negali apsiriboti mokyklos baigimu, nes labai svarbu sudaryti sąlygas pasirinkti atitinkamą profesiją, gilinti žinias ir įgūdžius. Neįgaliųjų socializacijai bendrojo ugdymo institucijose būtina teigiama socialinė aplinka, kuri daugeliu atžvilgių priklauso ir nuo bendraamžių požiūrio į juos. Šio straipsnio tikslas - apibendrinti profesinio rengimo institucijų ugdytinių požiūrį į integruotą neįgaliųjų ugdymą. Tyrime dalyvavę 150 profesinio ugdymo institucijų ugdytiniai, neturintys negalės, užpildė standartizuotas anketas. Nustatyta, kad daugeliui tyrime dalyvavusių profesinio rengimo institucijų ugdytinių yra tekę bendrauti su neįgaliaisiais ugdomosios veiklos metu. Daugumos jų požiūris į integruotą neįgaliųjų ugdymą teigiamas: jų nuomone, integruotas ugdymas teikia neįgaliesiems galimybių lygiomis teisėmis su kitais bendraamžiais dalyvauti visuomenės gyvenime. Profesinio rengimo institucijų ugdytinių požiūris į negalę turinčių asmenų mokymąsi kartu profesinio rengimo institucijose nepriklauso nuo respondentų lyties. Dauguma tyrime dalyvavusių, profesinio rengimo institucijų ugdytinių yra visiškos integracijos šalininkai, manantys, kad ugdydamiesi, dirbdami ir kartu praleisdami laisvalaikį vieni kitus gali geriau pažinti, o žmogaus negalė nėra priežastis jį izoliuoti ar ignoruoti. Profesinio rengimo institucijų ugdytinių požiūris į pedagoginę sąveiką integruoto ugdymo situacijoje traktuotinas kaip teigiamas. Daugelis respondentų aktualizuoja šios sąveikos teigiamus aspektus: atveriamas galimybes saviraiškai ir kūrybai, savivertės stiprinimą, skatinamą savišvietą ir bendravimo kokybės gerinimą.

ENThe aim of the present research was to reveal professional training institution students' attitudes towards education of the disabled. The research was completed in Kelmė and Šiauliai professional training institutions in 2006. 150 students of professional training institutions took part in it. It revealed that the respondents have a positive attitude towards integrated professional training, the majority support complete integration. It also revealed that professional training institution students stress positive aspects of pedagogical interaction in integrated education of the disabled, i.e. possibilities of self-expression and creation, consolidation of self-evaluation, self-education and improvement of communication quality are encouraged. The conclusions of the research may be used as guidelines revealing only the characteristics of the research sample. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18769
Updated:
2018-12-17 12:18:31
Metrics:
Views: 20    Downloads: 9
Export: